Auteur: Oscar

Vertrouwen

Deuteronomium 8 Ds Jan Mudde Vliegen: hoe werkt dat nou? Veel mensen weten het niet maar stappen toch in een vliegtuig. Waarom? Omdat ze vertrouwen dat het goedkomt en daarom durven […]

…toevertrouwd

1 Timoteus 1 Peter Roode In het Bijbelgedeelte van vandaag vertrouwt Paulus ons een groot verhaal toe (de enige waarheid): Christen zijn is het vieren van God’s liefde en biedt verlossing voor […]

Pinksteren – onze dorst wordt gelest

Dorst… Letterlijk: honger naar water. Figuurlijk: je ziel kwijnt weg. Dorst naar het koninkrijk van God; naar gerechtigheid. Wat is Pinksteren? Het is een uitnodiging. “Kom” zegt Jezus. Kom bij […]

Vrijheid/bevrijding

Galaten 5 1-6 en 13-26 Ds Busstra – Apeldoorn Hoe komt het toch dat de mens vervalt in gierigheid, egoïsme, haat en ander bandeloos leven? Dit speelt al sinds de […]

Dienstbaar zijn

Marcus 10:31:45 Ds Jan Mudde Jezus onderwijst zijn leerlingen om hen de melodielijn van Zijn leven te leren. Hij gaat met hen in gesprek. Net als bij muziek leert hij […]

Samen in verwachting

Lucas 1 Ds Jan Mudde De beide vrouwen in de Bijbelgedeelte zitten ieder in een onmogelijke situatie. Maar God brengt deze twee lotgenoten bij elkaar als steun voor elkaar. In zijn plan hanteert Hij […]

Themadienst eenzaamheid

Psalm 42 en 43 Ds. J. Mudde In deze psalmen doorleeft de schrijver alle fasen van eenzaamheid. Intens ongelukkig en eenzaam is hij, zowel op sociaal (geen contacten), als emotioneel […]

Van niets tot iets

1 Sam 16:1-13 en Ps 78:65-72 Dhr Prins, Haarlem God gaat bij het kiezen voor een nieuwe koning ‘anders’ te werk. Hij gaat naar een kleine familie (Isai) en kiest […]

Multiculturele samenleving

Psalm 87 en Openbaring 21:22-22:5 Ds Jan Mudde Op elk gebied heeft God verscheidenheid aangebracht; in muziek, de natuur, de keuken. Dit maakt zaken uniek, maar kan ook afschrikken omdat […]