Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Liturgie

Zingen/beluisteren                                                       Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)
Verwelkoming en mededelingen
Zingen/beluisteren                                                       Gezang 330 : 1 en 2
Stil gebed, votum, groet en ‘Klein gloria’
Moment van verootmoediging
Lezen                                                                              Uit Romeinen 6 : 1 -14 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen/beluisteren                                                       Opwekking 389 (Create in me)
Gebed om een gezegende dienst
Bijdrage kindernevendienst
Lied van de week                                                          Een rivier vol van vreugde
Schriftlezing                                                                   Johannes 17
Zingen/beluisteren                                                       Gezang 313 : 1, 2, 3, 5, 6 en 7
Preek over                                                                      Johannes 17
Sermon
Zingen/beluisteren                                                       Liedboek 706
Openbare geloofsbelijdenis
Formulier
Beantwoording vragen
Zingen/beluisteren                                                       The river
Doop
Zegen
De gemeente zegt (zegenend)                                    Vrede van God
Dankgebed
Overhandiging belijdenisgeschenk
Collecte
Zingen/beluisteren                                                       Lied 791 : 1, 3, 4 en 5
Zegen                                                                              gevolgd door een gezongen drievoudig ‘amen’

Gegevens

Datum:
16 mei 2021
Tijd:
10:00 - 11:30
Evenement Categorie: