Pinksteren – onze dorst wordt gelest

09
jun

Dorst…

  • Letterlijk: honger naar water.
  • Figuurlijk: je ziel kwijnt weg.
  • Dorst naar het koninkrijk van God; naar gerechtigheid.

Wat is Pinksteren? Het is een uitnodiging. “Kom” zegt Jezus. Kom bij mij! Voor al je wensen; voor alle antwoorden; voor de zin van het leven. Geloof in mij, dan krijg je Mijn Heilige Geest.

Steeds meer mensen slaan die uitnodiging af. Ze zijn tevreden over het huidige aardse bestaan. Of ze hebben wel dorst maar niet naar wat Jezus biedt. Of ze staan zich niet toe om dorst te hebben (zij zijn gelaten).

En jij? Heb jij dorst? Ben jij al op Jezus’ uitnodiging ingegaan? Of is het al zo lang geleden dat de betekenis misschien is afgezwakt?

Geef je vol vertrouwen aan Hem over. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Door hem toegang te geven (bijv. door te bidden), gaat Zijn levend water haar weg vinden naar alle negativiteit en gaat er wat mee doen.

Het begint bij hoe je denkt. Dat je niet wegloopt voor zaken. Dat je niet reageert vanuit vooroordelen of negativiteit. Nee, dan neem je je verantwoordelijkheid en wordt je een beter mens; je groeit en draagt de vruchten van de Geest.

En als jij dat wonder hebt ervaren dan stroomt het levend water uit jou. Om te delen.

Het klinkt zo gewoon maar hier dorst de wereld werkelijk naar.

Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.