Vrijheid/bevrijding

05
mei

Galaten 5 1-6 en 13-26

Ds Busstra – Apeldoorn

Hoe komt het toch dat de mens vervalt in gierigheid, egoïsme, haat en ander bandeloos leven? Dit speelt al sinds de zondeval. God wilde ons de last van kennis van goed en kwaad niet laten dragen. Satan verdraaide dit: je mag niet doen wat je zelf wilt.

Door de keuze van de mens is het verband uit de schepping gegaan. Vanaf dat moment is de mens eenzaam en gevangen in haar eigen begeerte. Vanaf dat moment heeft de mens wetten/regels nodig om in het gareel te blijven. God wil alleen dat we bij Hem (terug)komen uit vrije wil; niet omdat het een wet is of dat het moet.

Op Golgotha heeft Jezus – zonder eis vooraf – onze zonden overgenomen en de gevangenis (van Satan) open gezet.

Maar waarom lopen we dan niet naar buiten? Omdat wij liever houden van onze eigen zelfstandigheid. Gelukkig helpt de Here ons hier ook. Durf je aan God toe te vertrouwen. Laat je lief hebben! Door God – onvoorwaardelijk en zonder eis vooraf. Ook als wij een nederlaag lijden mogen wij namelijk zeggen dat Jezus voor ons heeft gewonnen. Sta dus na elke zonde op en ga weer terug naar de Vader. Als je leeft vanuit Zijn Liefde verandert er vanzelf iets in jouw leven; dan ga je vrucht dragen.

Hij heeft ons lief. Hij geeft ons leven zin. Hij maakt ons werkelijk vrij!

Amen