Samen in verwachting

16
dec

Lucas 1

Ds Jan Mudde

De beide vrouwen in de Bijbelgedeelte zitten ieder in een onmogelijke situatie. Maar God brengt deze twee lotgenoten bij elkaar als steun voor elkaar. In zijn plan hanteert Hij mensen niet als pionnen op een schaakbord! Hij houdt rekening met hun persoonlijke situatie. En dat geldt ook nu nog. Ga zo ook in en buiten de kerk met elkaar om.

Advent is net als in verwachting zijn.

in verwachting zijn > elke zwangerschap heeft iets van advent > vol verwachting en spanning.

2 …van een wonder > elke zwangerschap en het leven zijn een mysterieus wonder. Maar: advent is geloven dat God kan en doet wat voor een mens onmogelijk is.

samen > Net als Elisabeth en Maria elkaar nodig hebben, hebben wij elkaar nodig bij de verwachting van Christus’ wederkomst. Om elkaar te bemoedigen in de betrouwbare boodschap van God.

in blijde verwachting > het plaatje van een kindje maakt het lijden van de moeder in de zwangerschap dragelijk. Ook over Christus’ wederkomst mag je blij zijn. Ondanks dat de wereld in barensnood is. 

Wij mogen samen in blijde verwachting zijn van een wonder; net als Maria en Elisabeth. Dat is advent!