Kopje onder met Jezus

12
jan

Marcus 1:1-11

Ds Sicco Zijlstra

Jezus wijst – net als Johannes – de mensen de andere weg. Maar – in tegenstelling tot Johannes – gaat Hij die weg zelf voor; Hij is die weg. Met de doop kleven alle zonden van ons aan Hem. Jezus gaat er letterlijk aan onderdoor. Hij laat ons ook zien dat Hij altijd bij je is. Al onze pijn en angst en vertwijfeling heeft Hij namelijk zelf ondergaan. En nog beter: Hij draagt ons met onze pijn.

Dat mag niet alleen een troost en bemoediging zijn maar ook een opdracht om Hem achterna te gaan. Zoek net als Jezus de mensen in de marge van de samenleving op en laat hen Jezus zien.

God weet best dat wij niet volmaakt zijn èn doen. Hij wil ons erbij helpen door zijn Heilige Geest te geven. Als ook wij kopje onder gaan in de Heilige Geest, motiveert de Geest ons om onze naasten echt lief te hebben en in contact met hen te komen.

Tegen de stroom staat Hij ten teken,
Hier wordt des levensloop gewend,
Het blinde lot gestuwd tot zegen,
Wij zijn tot in de dood gekend.

Amen