"Gaat heen in de wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping"

Zendingscommissie

Ons motief is bovengenoemde zendingsopdracht van Jezus.

Onze doelstelling is:

 • Gemeenteleden belangstellend maken en houden voor zendingswerk en oproepen tot gebed en financiële steun;
 • Namens de gemeente ondersteunig geven door middel van gebed, correspondentie en financiële steun, aan zendelingen en zendingsorganisaties die zich tot doel gesteld hebben de zendingsopdracht in praktijk te brengen;
 • Als gemeente samenwerken (partnership) met o.a. zendelingen en zendingsorganisaties door actief deel te nemen aan activiteiten, projecten, gebed, toewijding, financiële ondersteuning, enz......

Momenteel ondersteunen wij als gemeente van de Wilhelminakerk de volgende projecten:

 • Familie van Riezen in Zuid-Oost Azie (Wycliffe Bijbelvertalers)
 • Stichting Open Doors
 • Stichting Zending Zuid-Afrika (SZZ)
 • Partnergemeente Letland

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op onze rekening bij de Postbank:

 • IBAN: NL49INGB0005945044 t.n.v. Zendingscommissie NGK Haarlem

De zendingcommissie streeft er naar om met de ingezamelde gaven van de gemeente projecten te ondersteunen waarbij er direct contact is met de zendelingen. Over onze projecten/organisaties informeren wij de gemeente via het Contactblad, een zendingsdienst of gemeenteavond.

De commissie is als volgt samengesteld:

 • Philip de Weerd
 • Anne-Marie van Hasselaar
 • Janneke van Driel

Hebt u vragen of ideeën, neemt u gerust contact met ons op zending@wilhelminakerk.nl

2011-03-13-017.jpg
 

Route | Contact | Over deze site