Jeugdwerk

Crèche

Elke zondagmorgen kunnen de jonge kinderen tot 4 jaar naar de crèche in de Bovenzaal worden gebracht. Vanaf ongeveer 09.45 uur zijn er twee leidsters aanwezig om de kinderen op te vangen, met ze te spelen, wat met ze te drinken. Eventueel worden de kinderen geholpen met naar het toilet gaan of wordt een luier verschoond. We proberen ervoor te zorgen dat de kinderen tijdens de dienst een gezellig verblijf op de crèche hebben. Graag een drinkbeker en eventueel een luier meegeven. In overige diensten is er géén crèche aanwezig. 

Contactpersonen: José Vos en Donate van Veelen creche@wilhelminakerk.nl

 

Kindernevendienst

De kindernevendienst is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, verdeeld in drie groepen (volgens de groepsindeling van de basisschool). De indeling en frequentie is als volgt: 
groep 1 t/m 5: iedere zondag 
groep 6 t/m 8: drie keer per maand (zie ook de weekbrief) met uitzondering van de zomervakantie 

Contactpersonen: Arjenne Soellaart en Erna Sanders kndinfo@wilhelminakerk.nl

 

Jeugdwerkteam

Het clubwerk van de Wilhelminakerk en Petrakerk is ondergebracht in het Jeugdwerkteam.

Het JWT bestaat uit mensen met hart voor God en hart voor jongeren.
Daarom willen we investeren in het jeugdwerk van de Wilhelminakerk en de Petrakerk. Het JWT wil er voor die clubs en de leiding zijn als overkoepelend orgaan en centraal communicatie punt.

Voor de clubs: zodat het leuke clubs zijn, die op elkaar aansluiten en zodat de clubs een plaats zijn waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en uitgedaagd worden om Jezus te volgen. Een plek die naast de kerk een mogelijkheid biedt om elkaar in een prettige christelijke sfeer te ontmoeten en een mogelijke vriendschapsband in  op te bouwen.

Voor de leiding: zodat de leiding van de clubs er niet alleen voor staat, maar gecoacht wordt, advies kan vragen of hulp inroepen waar dat nodig is. Ook kan de leiding voor alle organisatorische dingen bij het JWT terecht, zodat de leiding zelf alle tijd en energie in de clubs zelf kan steken.

Het team: Hanne van Buren (PK) en Leon van Voorneveld (PK), Mathijs Karelse (PK) en Sander Leeuwerke jwtinfo@wilhelminakerk.nl
Jeugdouderlingen: Toon van Veelen 06-28231040 en Jan Veninga, jeugdouderling@wilhelminakerk.nl

OVERZICHT CLUBS Wilhelminakerk/Petrakerk

 

Bijbelstudiegroepjes (18-35 jaar)

Er zijn groepen van 6 tot 8 personen die 1 of 2 keer per maand bij elkaar thuis samenkomen om bijbelstudie te doen. Wanneer je interesse hebt, is het mogelijk je bij een groep aan te sluiten!
Contactpersoon: Frank Gjaltema bijbelstudie@wilhelminakerk.nl

 

Jeugdouderling

Jeugdouderling: Vacant jeugdouderling@wilhelminakerk.nl

2011-03-13-11h26m52.jpg
 

Route | Contact | Over deze site