Contactblad

Het contactblad "Samen (ge)dragen" wordt uitgegeven ten dienste van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Haarlem en verschijnt in principe de tweede zondag van de maand met uitzondering van de maanden augustus en januari. 

Kopij kunt u inleveren bij een van de redactieleden.

De uiterste inleverdatum kunt u steeds vinden in de laatste uitgave van "Samen (ge)dragen".

Redactie:

Het email-adres voor het inleveren van de kopij is: samengedragen@wilhelminakerk.nl

2011-03-13-11h35m07.jpg
 

Route | Contact | Over deze site