Bloemencomité

De dames en heer van het bloemencomité zorgen elke zondag voor een bloemstuk op de aandachtstafel. Als het Heilig Avondmaal wordt gevierd, maken wij naast het grote bloemstuk ook negen kleine bloemstukjes, verdeeld over de avondmaalstafels.

De bloemen worden na de dienst naar zieken of ouderen van de gemeente gebracht, het grote stuk brengt de dienstdoende ouderling weg en de avondmaalsstukjes worden door gemeenteleden weggebracht als groet van de gemeente. Zij worden allen voorzien van een kaartje, geschreven door Nel de Jong. Ook bij bijzondere diensten zorgen wij voor de bloemen. Met het kerstfeest versieren wij de kerk en met hulp van de jongeren ook de Bovenzaal en de ds. Rangzaal.

Het bloemencomité heeft een eigen girorekening. Giften zijn van harte welkom op ons gironummer: IBAN: NL31INGB0000223726. Op Eerste Kerstdag is de tweede collecte in de dienst bestemd voor het bloemencomité. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Het bloemencomité bestaat uit: Gré Verton, Miranda van der Maarl, Marja Weber, Gini Verhagen, Helga Vos, Natasha Rutten-de Vries, Herman Wijbenga en Bep Barens. Dineke Mudde, Dini Koenen en Trix Jonkman bieden, waar nodig, ook een helpende bloemenhand.

Contactpersonen: Bep Barens en Marja Weber, bloemencomite@wilhelminakerk.nl

2011-03-13-09h59m21.jpg
 

Route | Contact | Over deze site