Rekeningnummers

Voor donaties of betalingen zijn de volgende bankrekeningen beschikbaar.

  IBAN t.n.v.
     
Kerk (algemeen) NL47INGB0000618810 of
NL43ABNA0841090084
Ned. Geref. Kerk Haarlem
     
Diaconie NL23ABNA0829803815 Diaconie Ned. Geref. Kerk Haarlem
     
Zendingscommissie NL49INGB0005945044 Zendingscommissie NGK Haarlem
     
Evangelisatiecommissie / Sonrise NL71INGB0006261159 Evangelisatiecommissie NGK Haarlem
     
Ziekenzorg* Haarlem-Zuid NL18INGB0002304707 Ziekenzorg Geref. Kerken Haarlem-Zuid


*Ziekenzorg is een gezamenlijke activiteit van de Wilhelminakerk en de Pelgrimkerk

2011-03-13-015.jpg
 

Route | Contact | Over deze site