Predikant

Mijn naam is Jan Mudde en sinds 1 september 2006 ben ik aan de Wilhelminakerk in Haarlem verbonden. Graag stel ik me even aan je voor.

Ik ben op 21 augustus 1958 geboren te Amsterdam en heb daar tot m’n 22ste gewoond. In onze hoofdstad heb ik ook Dineke Griffioen leren kennen en inmiddels mag ik ruim 32 jaar met haar getrouwd zijn. Samen mochten we zes kinderen krijgen, Mirjam, Steven, Marijn, Dirk-Jan, Michiel en Jan-Willem. De oudste twee zijn getrouwd en sinds 2011 maken ook kleinkinderen deel van ons bestaan uit.

Van huis uit ben ik met de Bijbel grootgebracht. Dat betekent niet dat ik me het geloof zonder slag of stoot heb eigen gemaakt. Op m’n 18e beleefde ik een keerpunt in mijn leven. Ik kon niet anders dan voor de HERE God op m’n knieën gaan en alles wat niet deugde in mijn leven aan de voet van het kruis van Jezus Christus brengen. Vanaf dat moment kreeg ik een sterk verlangen om helemaal in Gods dienst te staan. Ik ging theologie studeren (vanaf 1978-1980 aan de VU te Amsterdam en vanaf 1980-1987 aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn) en mocht in 1987 bevestigd worden als predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Breukelen. Na daar zes opbouwende jaren – voor mij echt vormingsjaren – beleefd te hebben verhuisden we in 1993 naar Enschede waar ik dertien jaar de Nederlands Gereformeerde Kerk van Enschede-Zuid (later Enschede) gediend heb. Het waren zeer intensieve en bewogen jaren, zowel voor ons gezin als voor de gemeente. In 2006 keerden we naar de Randstad terug. De Wilhelminakerk deed een beroep op me en daar kon ik alleen maar ‘ja’ op zeggen. Een van de redenen waarom ik het beroep aannam, was het besef dat een kerk in een stad als Haarlem zo mogelijk nog kwetsbaarder is dan kerken elders in het land. De ontkerkelijking heeft in Haarlem heel hard toegeslagen, harder dan waar ook in Nederland en de grote vraag die op iedere gemeente afkomt en ook mij bijna dagelijks bezig houdt is: Hoe kunnen we in zo’n geseculariseerde context gemeente van Christus blijven, liefst op een dusdanige wijze dat moderne mensen door het evangelie aangesproken worden?

Inmiddels werk ik ruim vijf jaar in de Wilhelminakerk en in Haarlem. Ik heb ook deze jaren in een heel nieuwe setting en gemeente als vijf waardevolle vormingsjaren ervaren. De Wilhelminakerk is een kleine gemeente in het centrum van Haarlem met toegewijde christenen die echt betrokken zijn op elkaar, hart hebben voor de stad en oog voor de nood in de wereld. Zondags komen we samen om Gods Woord te openen, Gods liefde te vieren, vanuit de Bijbel naar richting en houvast in deze tijd te zoeken, te bidden en samen de hoogte- en dieptepunten van onze levens te delen. Ook doordeweeks blijven we op elkaar betrokken en zoeken we naar wegen om op open en eigentijdse wijze gemeente van Christus te zijn. Het is om deze reden dat we onze kerk verbouwd hebben en samen met de Petrakerk van Heemstede een missionair jongerenwerker hebben aangesteld, Daniël van Beek.
Een van de verrassingen die Haarlem voor mij in petto had was overigens de samenwerking van kerken in Geloven in de Stad, GIDS (
http://www.gelovenindestad.nl/). Wat GIDS wil zijn en uitdraagt past helemaal bij hoe ik geloof en denk: heel verschillende kerken weten zich één in Jezus Christus en werken op lokaal niveau intensief samen vanuit hun verlangen om in hun woonplaats het evangelie te leven en te delen.

In het bovenstaande klinkt al iets door van wat ik geloof en wat mij drijft. In de persoon van Jezus Christus is God, de Schepper van hemel en aarde hoogstpersoonlijk tot de wereld gekomen. Jezus zegt: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’. Van dat grote geheimenis mag de gemeente van Jezus Christus weet hebben en getuigen. Dankzij Jezus mogen wij in een nieuwe relatie tot God staan, een nieuw leven ontvangen, een leven waarvan Gods liefde en heerlijkheid afstraalt. Van dit evangelie mag en wil ik dienaar zijn, ook in Haarlem.

Voel je welkom in onze diensten en voel je vrij om contact met me te leggen. Mijn mailadres is jan.mudde58@gmail.com en mijn telefoonnummer 023-5313664.

Hartelijke groet,

Jan Mudde

2011-03-13-11h39m03.jpg
 

Route | Contact | Over deze site