Collectebonnen

Door onze kerk worden collectebonnen uitgegeven en wel:

  • velletjes van 20 collectebonnen van € 0,60, dus € 12,00 per velletje of
  • velletjes van 20 collectebonnen van € 1,20, dus € 24,00 per velletje.

De collectebonnen kunnen worden besteld door overmaking op IBAN: 

  • NL47INGB0000618810 of 
  • NL43ABNA0841090084

t.n.v. Ned. Geref. Kerk Haarlem
onder vermelding van het aantal en het soort bonnen.

U kunt dan 's zondags de collectebonnen afhalen bij het boekenrek in de kerk.

2011-03-13-11h39m03.jpg
 

Route | Contact | Over deze site