Media

PDW 20 oktober 2019

…toevertrouwd

1 Timoteus 1

Peter Roode

In het Bijbelgedeelte van vandaag vertrouwt Paulus ons een groot verhaal toe (de enige waarheid): Christen zijn is het vieren van God’s liefde en biedt verlossing voor iedereen. Paulus is het levende voorbeeld dat de mens zich niet hopeloos hoeft te voelen. Hij was een groot zondaar en tegelijk laat hij zijn verleden vruchtbaar zijn voor het heden en voor anderen.

Ook voor ons geldt: door de Verlossing zijn onze zonden weg en staat niets ons meer in de weg om het Nieuwe Leven in te gaan. Dit lijkt zo normaal maar dat is het niet! Wees je hiervan bewust en wees dankbaar. Zo kunnen we een voorbeeld zijn; ook voor onze jongeren.

En de sleutel krijgen we in dit Bijbelgedeelte erbij:

  • een schoon hart (waardoor je de ander gelukkig kan maken), 
  • een zuiver geweten (waardoor je anders in het leven staat en je kan liefhebben) en 
  • een oprecht geloof (zodat je vertrouwen hebt dat God geeft wat hij belooft).

Hierdoor kun je het grootste gebod naleven: God en je naaste liefhebben. Niet over de “kleine” randdingen maar over deze ene waarheid mag en moet het over gaan in onze kerk.

Door dankbaar en gelovig te vertrouwen, en de Heilige Geest door ons heen te laten werken, blijkt dat die ene waarheid niet complex is. Dat wordt aan ons vandaag toevertrouwd. 

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Amen


PDW 9 juni 2019

Pinksteren - onze dorst wordt gelest

Dorst…

  • Letterlijk: honger naar water.
  • Figuurlijk: je ziel kwijnt weg.
  • Dorst naar het koninkrijk van God; naar gerechtigheid.


Wat is Pinksteren? Het is een uitnodiging. “Kom” zegt Jezus. Kom bij mij! Voor al je wensen; voor alle antwoorden; voor de zin van het leven. Geloof in mij, dan krijg je Mijn Heilige Geest.

Steeds meer mensen slaan die uitnodiging af. Ze zijn tevreden over het huidige aardse bestaan. Of ze hebben wel dorst maar niet naar wat Jezus biedt. Of ze staan zich niet toe om dorst te hebben (zij zijn gelaten).

En jij? Heb jij dorst? Ben jij al op Jezus’ uitnodiging ingegaan? Of is het al zo lang geleden dat de betekenis misschien is afgezwakt?

Geef je vol vertrouwen aan Hem over. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Door hem toegang te geven (bijv. door te bidden), gaat Zijn levend water haar weg vinden naar alle negativiteit en gaat er wat mee doen.

Het begint bij hoe je denkt. Dat je niet wegloopt voor zaken. Dat je niet reageert vanuit vooroordelen of negativiteit. Nee, dan neem je je verantwoordelijkheid en wordt je een beter mens; je groeit en draagt de vruchten van de Geest.

En als jij dat wonder hebt ervaren dan stroomt het levend water uit jou. Om te delen.

Het klinkt zo gewoon maar hier dorst de wereld werkelijk naar.

Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.


PDW 5 mei 2019

Vrijheid/bevrijding

Ds Busstra - Apeldoorn
Galaten 5 1-6 en 13-26

Hoe komt het toch dat de mens vervalt in gierigheid, egoïsme, haat en ander bandeloos leven? Dit speelt al sinds de zondeval. God wilde ons de last van kennis van goed en kwaad niet laten dragen. Satan verdraaide dit: je mag niet doen wat je zelf wilt.

Door de keuze van de mens is het verband uit de schepping gegaan. Vanaf dat moment is de mens eenzaam en gevangen in haar eigen begeerte. Vanaf dat moment heeft de mens wetten/regels nodig om in het gareel te blijven. God wil alleen dat we bij Hem (terug)komen uit vrije wil; niet omdat het een wet is of dat het moet.

Op Golgotha heeft Jezus - zonder eis vooraf - onze zonden overgenomen en de gevangenis (van Satan) open gezet.

Maar waarom lopen we dan niet naar buiten? Omdat wij liever houden van onze eigen zelfstandigheid. Gelukkig helpt de Here ons hier ook. Durf je aan God toe te vertrouwen. Laat je lief hebben! Door God - onvoorwaardelijk en zonder eis vooraf. Ook als wij een nederlaag lijden mogen wij namelijk zeggen dat Jezus voor ons heeft gewonnen. Sta dus na elke zonde op en ga weer terug naar de Vader. Als je leeft vanuit Zijn Liefde verandert er vanzelf iets in jouw leven; dan ga je vrucht dragen.

Hij heeft ons lief. Hij geeft ons leven zin. Hij maakt ons werkelijk vrij!

Amen


PDW 14 april 2019

Dienstbaar zijn

Ds. J. Mudde
Marcus 10:31:45

Jezus onderwijst zijn leerlingen om hen de melodielijn van Zijn leven te leren. Hij gaat met hen in gesprek. Net als bij muziek leert hij Hen – in alle rust en zonder berisping/verontwaardiging – door herhaling Zijn muziek te waarderen. Dit onderricht over dienend leiderschap is cruciaal voor de toekomst van de klank/melodie van de kerk. Steeds zet Jezus in zijn onderricht de wereld op zijn kop: van egoïsme naar dienend leiderschap!

Hoe wil jij Mens-zijn en stel jij je op in het leven? Wil jij de baas spelen of wil je dienstbaar zijn? Dit betekent overigens niet dat je niet het beste uit jezelf mag halen. Juist niet! Maar als je dan zo ver komt, stel jezelf dan wel de vraag hoe je jouw talenten gebruikt; voor jezelf of om God en je naaste te laten schijnen?

Tijdens Jezus’ aardse aanwezigheid is het muntje overigens nog niet gevallen. Maar wel na de finale (Pinksteren)! Stuk voor stuk dienden zij het belang van God en de gemeente.

Bij ons gaat het niet anders. Zijn muziek is niet van nature onze muziek. Laat je daarom door hem leiden. Laat je steeds weer onder Zijn Woord komen. Als wij knielen en ons hart laten breken bij het kruis, gaat Hij ons gebruiken. Dan gebeurt het Koninkrijk van God en zingt in ons hart zijn klank: wie de eerste wil worden moet dienen.

Amen


Terugblik #Impact / Sonrise week

Bijgaand een speciaal GIDS Magazine aan het einde van de #Impact / Sonrise week.

Klik hier voor de GIDS


GIDS dienst terugblik

Zondag 22 april jl kwamen zo’n 2.000 mensen bij elkaar in het Kennemer Sportcenter, waaronder ook een kleine 300 kinderen. Rond het thema Mensen van hoop voor de stad werd gezongen, geluisterd, gebeden. Liederen rond Jezus, die onze hoop is. er was mooie muziek, indrukwekkende dans, inspirerende liederen. Het was mooi om overal in de zaal mensen uit verschillende kerken met elkaar te zien bidden - voor de stad en voor elkaar - dat de hoop die in ons is tot zegen van anderen zal mogen zijn.

Lees hier de magazine


Muziek in de Wilhelminakerk

In de Wilhelminakerk houden we erg van zingen, begeleid door orgel of door onze band. Ook vinden er af en toe optredens plaats van ons octet Wilskr8 en van de Juniorband.

Hier zijn filmpjes van enkele optredens te zien.


Gezamenlijke GIDS-dienst
Op 9 oktober was er weer een gezamenlijke dienst met ruim 2.000 christenen uit 20 verschillende kerken in en rond Haarlem. Het thema was Krachtig leven. Christenen zijn geen superhelden. Maar als we bewust worden wat God door ons heen kan doen, dan maakt dat ons ongelofelijk krachtig. Mensen die dan naar ons kijken, zien iets van Gods kracht.
 
Kijk hier de gezamenlijke dienst terug:

Bakkie troost

Een aflevering van het programma "Bakkie troost" (van 8 februari 2015) waarin ons gemeentelid Anneke Heule vertelt over haar echtgenoot Rien, de wijze waarop hij zijn ziekte ALS droeg en omging met de dood. Ook vertelt zij wat het geloof voor beiden betekende en betekent. Hier de link naar het programma:

http://www.npo.nl/bakkie-troost/08-02-2015/VPWON_1236797

Het verhaal van Anneke begint na 8 minuten.


2011-03-13-11h35m07.jpg
 

Route | Contact | Over deze site