Media

Iedere zondag 9:55 uur KerkTV Live!


Archief:

Voor Live Fullscreen of als bovenstaande stream niet start klik hier

Voor het archief klik je hier om rechtstreeks naar Kerkdienst Gemist te gaan

Problemen met video of liever alleen audio? Klik dan hier.


 


Ik stelde me voor dat ik een rapper was...

Siemoe levavchem is Hebreeuws voor ‘Neem het ter harte!’, ‘Denk toch na!’. De Bijbelse profeet Haggai doet die oproep tot vijf keer toe aan het volk Israël. Dat bevindt zich ook in een crisis. Siemoe levavchem zegt Haggai: Hoe is die crisis tot stand is gekomen en hoe kan de situatie weer ten goede kan kantelen?

Hieronder de versie met muziek erachter.

Songtekst:


Zondag 15 maart geen dienst in de kerk

Het kan niemand ontgaan zijn dat de rijksoverheid heeft besloten maatregelen te nemen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten worden afgelast en kwetsbare personen dienen grote gezelschappen te vermijden. Dit heeft tot gevolg dat wij met de Petrakerk hebben besloten om onze gezamenlijke jeugddienst aanstaande zondag helaas niet door te laten gaan. De jeugddienst zal op een ander moment plaatsvinden. 

Wij hebben gekeken of een alternatief mogelijk is. De reguliere dienst in de Wilhelminakerk wordt over het algemeen bezocht door meer dan 100 personen. Dat zou dus betekenen dat wij ook geen reguliere dienst kunnen houden. Daarom hebben wij voor aanstaande zondag de volgende oplossing bedacht. Jan Mudde zal een dienst verzorgen vanuit de Wilhelminakerk, maar zonder aanwezige bezoekers. Hij zal te volgen zijn via Kerk TV, beschikbaar via de Scipio app en deze website. Inloggen is voor deze uitzending niet nodig! Wij hopen zo in (digitale) verbondenheid alsnog met elkaar een mooie kerkdienst te hebben.

Hoe de invulling van de dienst de rest van deze maand eruit ziet, is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte!

 


PDW 1 maart 2020

Hij houdt stand

Ds Mudde
Matt 3-13-4:11
 
Het doel van Satan is om een wig te drijven tussen jou en God. 
Dit Bijbeldeel geeft zicht op de strategie van de duivel en hoe Jezus stand houdt. 
 
Welke verzoekingen zien we: 
 1. Honger > niet alleen eten & drinken maar in brede zin: honger naar aandacht, sex, succes, en spullen
 1. Overmoed > de duivel lokt je uit je tent. Onder het mom van 'vertrouwen op God', stel je God op de proef en eis je dingen van God
 1. Aardse glorie > Satan verleidt je om voor hem te buigen (in ruil voor bijv. roem en spullen)
Jezus blijft stand houden door te vasten/bidden en door te leven in het woord van God. 
 1. Het gebed > leven met God is een eerste wapen. Bidden draagt de vorm van vasten. Leven in onthouding maakt je weerbaar voor moeilijkere situaties voor later. Ook in de opvoeding draagt het bij: niet alles is vanzelfsprekend.
 1. De Bijbel > thuis zijn in de bijbel is een belangrijk wapen. Dagelijks luisteren naar het Woord van God. en het bij- en overbrengen van Bijbelkennis zijn belangrijk. 
Je kunt in de woestijn van de eenzaamheid zo alleen zijn. Dat gevoel kent Jezus. Maar: uit het slot van Mattheus 4 blijkt dat God ademloos heeft toegekeken. Jezus was geen moment alleen! Dat is hij ook bij jou en jouw beproevingen. En dat is meer waard dan alle aardse dingen!

PDW 23 februari 2020

Puzzelen

Joh 2:13-22

Jezus riep voortdurend vragen op. In tegenstelling tot anderen, beten de discipelen zich vast in deze vragen. De discipelen gingen met Hem leven en leerden Hem kennen. Ook het Oude Testament – met de profielschets van de Messias – hielp hierin mee. En zo kwamen zij tot geloof: door het verlangen en de volharding om Hem te begrijpen.

Maar let goed op wanneer het kwartje viel: pas na Zijn kruisiging en opstanding! Pas daarna begrepen ze wat daarvoor gebeurt was en geloofden ze alles wat Jezus heeft gezegd. Hoe kom je tot geloof? Ondanks dat er geen recept voor is, zit er iets van biddend blijven puzzelen in (zoekt en gij zult vinden).

Maar waarom zou je gaan geloven? Misschien wel de allergrootste puzzel is de puzzel van het bestaan zelf (wat is mijn doel en reden van leven?).
Wil je een grote puzzel leggen dan moet je eerst kleinere puzzels leggen. Zo is het ook met het antwoord op levensvragen. Het antwoord op de vraag “wie is Jezus” is de belangrijkste puzzel. Hij is het hoek-puzzelstukje. Ook al kun je het bestaan niet (be)vatten, door Hem ontdek je het doel van jouw bestaan.

En hou je niet van puzzelen? De oplossing is achter in het boek te vinden: Hij is Heer.


PDW 9 februari 2020

Bruiloft in Kana

Ds. J. Mudde
Johannes 2:1–11
 
Jezus nam zijn leerlingen mee naar het gewone leven; naar bruiloften: daar wordt de liefde gevierd. En bij deze bruiloft wordt het plan van God zichtbaar. De belofte van God aan de Mensheid: Jezus is de bruidegom en wij de bruid.
 
Bij deze bruiloft dreigt het feest in een afgang te eindigen; net als het leven wat ook pijn en scheurtjes kent. Jezus helpt het bruidspaar en tegelijk laat Hij zoveel meer zien. Door reinigingswater tot de beste wijn te maken, voorkomt Hij een fiasco op de bruiloft en laat Hij ook zien dat Hij blijdschap brengt op aarde.
 
Van die symbolische wijn/blijdschap van het leven drinken wij nog steeds. Jezus wil dat wij mensen onderling en met God gaan dansen. Ook God, Zoon en Heilige Geest bewaren het beste voor het laatst; Jezus' glorie tintelt door alles heen.
 
De leerlingen zagen dit grootse gebaar en kwamen tot geloof. Maar hoe kom jij tot geloof? Daar is geen recept of formule voor; het is een mysterie. Maar als je kiest om met Hem op te trekken; als je ziet wat hij deed; opmerkt dat hij speciaal is; als je je openstelt, dan wordt het beter.
 
Van jouw verwaterde leven, wil Hij een voller leven maken. Verkijk je daarom niet op momenten van dagelijkse genot. Geloof dat Hij de Messias is en je hebt leven in Zijn naam.


PDW 26 januari 2020

Met Jezus op weg

H. Luttik
Luc 10:1-11 en 17-20 
 
Niet alle mensen in onze stad zijn materieel arm. Ook geestelijke armoede blijft een issue. Wat kun je als Christen hierin betekenen?  
 
Net als de 72 ambassadeurs stuurt God ons op pad om blij- & vrijmoedig contact te leggen. In de wetenschap dat Jezus al heel vaak in het leven van deze mensen aan het werk is. 
Net als de ambassadeurs mogen wij best wat minder voorbereid op stap gaan. De Heilige Geest weet heel goed wat de ander nodig heeft. 
 
Denk vandaag eens na wie je gaat ontmoeten en hoe je die persoon kan bemoedigen; hoe je hem/haar een stukje Vrede van God kan brengen. Vraag God hierbij om je de juiste woorden te geven die nodig zijn om hen te bemoedigen. 
 
Laat ons deze week wandelen met Jezus door goede daden te doen voor een ander/door vrede te brengen.

PDW 12 januari 2020

Kopje onder met Jezus

Ds Sicco Zijlstra
Marcus 1:1-11
 
Jezus wijst – net als Johannes – de mensen de andere weg. Maar – in tegenstelling tot Johannes – gaat Hij die weg zelf voor; Hij is die weg. Met de doop kleven alle zonden van ons aan Hem. Jezus gaat er letterlijk aan onderdoor. Hij laat ons ook zien dat Hij altijd bij je is. Al onze pijn en angst en vertwijfeling heeft Hij namelijk zelf ondergaan. En nog beter: Hij draagt ons met onze pijn.
 
Dat mag niet alleen een troost en bemoediging zijn maar ook een opdracht om Hem achterna te gaan. Zoek net als Jezus de mensen in de marge van de samenleving op en laat hen Jezus zien.
 
God weet best dat wij niet volmaakt zijn èn doen. Hij wil ons erbij helpen door zijn Heilige Geest te geven. Als ook wij kopje onder gaan in de Heilige Geest, motiveert de Geest ons om onze naasten echt lief te hebben en in contact met hen te komen.
 
Tegen de stroom staat Hij ten teken,
Hier wordt des levensloop gewend,
Het blinde lot gestuwd tot zegen,
Wij zijn tot in de dood gekend.
 
Amen


PDW 5 januari 2020

Heilbrenger

Ds van Herwijnen 
Jesaja 61: 1 t/m 9 ‘De geest...gezegend.’ 
Handelingen 3: 19-21. ‘Wend u af....hersteld.’ 


De wereld gedraagt zich helemaal niet alsof de Messias terug komt. Veel mensen gaan nu - net als een vliegtuig - in een tolvlucht om zichzelf heen. Maar Hij komt terug; Jezus als heilbrenger.

De boodschap van Kerst is niet dat de tijd al is gekomen maar dat de tijd is ingeluid. De belofte dat die vrede gaat komen maakt ons echter blij; wij zijn in verwachting. Tot die tijd moeten wij het zout der aarde zijn - brengen wij smaak - en mogen ook wij heilbrengers zijn die het Woord verspreiden. 

Hoe? Wij mogen kennis van de Bijbel overbrengen; aan onze kinderen en aan anderen. Wij mogen pastoraal in gesprek gaan en met gebed bij Jezus brengen. En zelf mag je het stuur loslaten en aan God geven. Je zorgen zijn dan niet weg naar je weet er een weg mee. 

We weten niet wanneer Jezus komt maar hij komt via de weg van ons geloof en onze bekering. Hij komt zodra het aardse Israel Jezus terugroept en zingt “Hosanna”


PDW 1 december 2019

Ruth 4: je mag er zijn en bent gekend

Ds. A. Boshuizen
Ruth 4
 
Het Bijbelboek Ruth ademt uit dat jij er mag zijn en dat je gekend bent. In dit deel neemt Boaz zijn verantwoordelijkheid en verbindt op een creatieve manier twee Joodse wetten aan elkaar (het zorgen voor de financieel behoevende & de trouw voor een weduwe). Ook jij mag er op vertrouwen dat de Heer het toelaat dat je wetten verbindt als je daarmee de mens tot zijn recht laat komen. 
 
Ruth is de heldin in dit hoofdstuk. Ze doet een paar dingen die ook verkeerd kunnen gaan, maar Boaz gedraagt zich “koninklijk”. En hij erkent Ruth. En uit deze relatie komt uiteindelijk David – een groot koning – voort. Net zoals Ruth dienstbaar is aan haar schoonmoeder en zich opoffert zo doet Maria dat ook. En via Maria krijgen we zicht op de echte Koning!
 
Onze uitdaging in deze tijd is om iets te laten zijn van wie Hij is; als Zijn volgelingen. Uit de overtuiging dat je mag zijn zoals je bent. Dus spreek je uit als mensen onrecht wordt aangedaan. Volg de Heer in het creatief toepassen in het recht. Toets of het past in wat God voor ogen heeft. 
 
En als jij er mag zijn dan mag de ander er ook zijn. Luister naar de overwegingen van de ander. Misschien kun je dan wel een stapje terug doen in wat zo ontzettend belangrijk voor jou is. Het gaat ten slotte niet om jou maar om het volgen van de Koning en Zijn terugkeer. En daar hoort iedereen bij.


PDW 24 november 2019

Een witte kiezelsteen met een nieuwe naam

Openbaring 2:17
Ds J. Mudde
 
Sommige niet-gelovige mensen kijken naar het leven alsof je er per toeval/geluk/pech bent ingerold. De Bijbel staat hier haaks tegenover. Je bent in God’s hand en op weg naar het plan van God. Je leven heeft een doel: leven met God. Je bestemming is voorbij de dood.  
 
Dat wetende, kun je trouw en volhardend zijn. Ondanks alles wat je overkomt mag je gefocust zijn op Jezus. En als je dan bij de eindstreep komt, wacht je daar een witte kiezelsteen met een nieuwe naam. Geen edelsteen maar een witte kiezelsteen. We weten niet exact waar dit voor staat, maar het zou voor het volgende kunnen staan:

 • voor vergeving/genade (zoals vroeger bij de rechtspraak) of
 • voor een uitnodiging voor een feestmaal of
 • als tastbaar bewijs van een volbrachte duurloop (zoals bij de Olympische Spelen).

Maar welke uitleg je ook kiest: die is bemoedigend en troostend; en biedt een welkom, genade en vrede.
 
En de nieuwe naam? In die naam openbaart God wie jij voor hem bent; je ware identiteit. Als je die naam hoort dan weet je dat je gekend bent (begrepen wordt) door God. Welke naam zou jij kunnen krijgen?
 
We zijn allemaal op weg. Je bent uniek. Hij heeft jou op het oog. Dat unieke komt tot recht op die witte steen met een nieuwe naam. Wij kennen de nieuwe naam nog niet maar de witte steen in de kerk wijst alvast naar het "welkom thuis". Hier ben je voor eeuwig thuis en veilig.


PDW 17 november 2019

Ichtus - Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser

Matt 15:29-38 en 16:13-16
J. Mudde

Het evangelie heeft veel met vissen (bijv. de wonderbare spijziging, vissers van mensen). Na het kruis is Ichtus – het visje - het bekendste Christelijke symbool. Makkelijk te tekenen en te herkennen. Ichtus staat voor “Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser”.
 
Jozef moest zijn kind Jezus (Jahweh redt) noemen; een gewoon kind en tegelijk een bijzonder mensenkind, een genezer. Christus: de Messias/de Gezalfde. Jezus is in de Heilige Geest gezalfd tot onze leraar en enige Hogepriester en Koning. Er waren genoeg leraren, priesters en koningen maar Jezus is de leraar, de Hogepriester; de king of kings, lord of lords. Hij is God’s Zoon.
 
Overal op aarde verbindt dit visje ons als Christenen. Er zijn zoveel meningen over het geloof maar niet over het visje. Wij zijn één in Hem.
 
2000 jaar geleden heeft God een visje uitgeworpen: Zijn eigen Zoon. Het is geen haai maar meer een Nemo: kwetsbaar. Alleen Hij kan onze wereld redden. In Hem kun je God leren kennen. Telkens als je dit teken van de vis ziet, mag je weten dat God je redt en bij je is. Het is en komt goed. Altijd, want Jezus is bij je. 
 
Soms moet je een klein visje gebruiken om een grotere vis te vangen. God heeft dat met Jezus gedaan en wil dat jij hapt en dat je een wordt met Jezus. Hap dan en laat Hem nooit meer los. 


PDW 10 november 2019

Dank God onder alle omstandigheden niet voor alle omstandigheden

1 Tim. 5:16-18
Ds Alex Boshuizen
 
Als je goed om je heen kijkt zie je allemaal prachtige dingen – zoals graanvelden – die God heeft gemaakt. Prachtig en veelzijdig. De Here laat alles groeien, maar is alles ook “lekker”? Wat nou als je iets gaat eten dat je echt niet lekker vindt? Ga je er vooraf dan wel voor danken?  Zo mooi en veelzijdig als Hij dingen kan maken, kunnen wij dat niet. Het is daarom heel belangrijk dat je God hiervoor dankt! Dus je moet ook danken als je even denkt dat je het niet lekker vindt.
 
Dank onder alle omstandigheden. Nog belangrijker: ook voor situaties die niet prettig zijn en die niet te begrijpen zijn. Dank dan vooral voor het goede; dank niet voor de ziekte maar voor wat God voor je doet/hoe Hij je helpt. Geniet ondanks alle negatieve situaties van de goede dingen van het leven en dank God dat Hij voor de zieken zorgt. En leer van de dankbare zieken: dat ook wij dankbaar mogen zijn voor Zijn liefde.


PDW 3 november 2019

Vertrouwen

Ds J. Mudde
Deuteronomium 8

Vliegen: hoe werkt dat nou? Veel mensen weten het niet maar stappen toch in een vliegtuig. Waarom? Omdat ze vertrouwen dat het goedkomt en daarom durven ze.

Het volk Israel moest door de woestijn naar het beloofde land. Een woestijn is geen veilige plek; er zijn veel gevaren en weinig water. Waarom ging het volk Israel er toch doorheen? Omdat ze op God vertrouwden dat hij voor hen zou zorgen.

Ook wij zijn op weg naar het beloofde land. Wat zijn de gevaren waar wij tegenaan lopen? Dat het te goed met je gaat. Daar gaat Deuteronomium 8 over. Kijk uit dat je de Heer niet vergeet als het goed met je gaat! Ga niet - net als heel veel Nederlanders - denken dat wel zonder God kan. 

Wat moeten wij dan doen? Vertrouwen op God! Dat Hij bij ons is, dat Jezus Heer is en dat Hij ons naar het beloofde land brengt. Vertrouw op Hem en je bereikt je doel.


PDW 20 oktober 2019

…toevertrouwd

1 Timoteus 1

Peter Roode

In het Bijbelgedeelte van vandaag vertrouwt Paulus ons een groot verhaal toe (de enige waarheid): Christen zijn is het vieren van God’s liefde en biedt verlossing voor iedereen. Paulus is het levende voorbeeld dat de mens zich niet hopeloos hoeft te voelen. Hij was een groot zondaar en tegelijk laat hij zijn verleden vruchtbaar zijn voor het heden en voor anderen.

Ook voor ons geldt: door de Verlossing zijn onze zonden weg en staat niets ons meer in de weg om het Nieuwe Leven in te gaan. Dit lijkt zo normaal maar dat is het niet! Wees je hiervan bewust en wees dankbaar. Zo kunnen we een voorbeeld zijn; ook voor onze jongeren.

En de sleutel krijgen we in dit Bijbelgedeelte erbij:

 • een schoon hart (waardoor je de ander gelukkig kan maken), 
 • een zuiver geweten (waardoor je anders in het leven staat en je kan liefhebben) en 
 • een oprecht geloof (zodat je vertrouwen hebt dat God geeft wat hij belooft).

Hierdoor kun je het grootste gebod naleven: God en je naaste liefhebben. Niet over de “kleine” randdingen maar over deze ene waarheid mag en moet het over gaan in onze kerk.

Door dankbaar en gelovig te vertrouwen, en de Heilige Geest door ons heen te laten werken, blijkt dat die ene waarheid niet complex is. Dat wordt aan ons vandaag toevertrouwd. 

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Amen


PDW 9 juni 2019

Pinksteren - onze dorst wordt gelest

Dorst…

 • Letterlijk: honger naar water.
 • Figuurlijk: je ziel kwijnt weg.
 • Dorst naar het koninkrijk van God; naar gerechtigheid.


Wat is Pinksteren? Het is een uitnodiging. “Kom” zegt Jezus. Kom bij mij! Voor al je wensen; voor alle antwoorden; voor de zin van het leven. Geloof in mij, dan krijg je Mijn Heilige Geest.

Steeds meer mensen slaan die uitnodiging af. Ze zijn tevreden over het huidige aardse bestaan. Of ze hebben wel dorst maar niet naar wat Jezus biedt. Of ze staan zich niet toe om dorst te hebben (zij zijn gelaten).

En jij? Heb jij dorst? Ben jij al op Jezus’ uitnodiging ingegaan? Of is het al zo lang geleden dat de betekenis misschien is afgezwakt?

Geef je vol vertrouwen aan Hem over. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Door hem toegang te geven (bijv. door te bidden), gaat Zijn levend water haar weg vinden naar alle negativiteit en gaat er wat mee doen.

Het begint bij hoe je denkt. Dat je niet wegloopt voor zaken. Dat je niet reageert vanuit vooroordelen of negativiteit. Nee, dan neem je je verantwoordelijkheid en wordt je een beter mens; je groeit en draagt de vruchten van de Geest.

En als jij dat wonder hebt ervaren dan stroomt het levend water uit jou. Om te delen.

Het klinkt zo gewoon maar hier dorst de wereld werkelijk naar.

Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.


PDW 5 mei 2019

Vrijheid/bevrijding

Ds Busstra - Apeldoorn
Galaten 5 1-6 en 13-26

Hoe komt het toch dat de mens vervalt in gierigheid, egoïsme, haat en ander bandeloos leven? Dit speelt al sinds de zondeval. God wilde ons de last van kennis van goed en kwaad niet laten dragen. Satan verdraaide dit: je mag niet doen wat je zelf wilt.

Door de keuze van de mens is het verband uit de schepping gegaan. Vanaf dat moment is de mens eenzaam en gevangen in haar eigen begeerte. Vanaf dat moment heeft de mens wetten/regels nodig om in het gareel te blijven. God wil alleen dat we bij Hem (terug)komen uit vrije wil; niet omdat het een wet is of dat het moet.

Op Golgotha heeft Jezus - zonder eis vooraf - onze zonden overgenomen en de gevangenis (van Satan) open gezet.

Maar waarom lopen we dan niet naar buiten? Omdat wij liever houden van onze eigen zelfstandigheid. Gelukkig helpt de Here ons hier ook. Durf je aan God toe te vertrouwen. Laat je lief hebben! Door God - onvoorwaardelijk en zonder eis vooraf. Ook als wij een nederlaag lijden mogen wij namelijk zeggen dat Jezus voor ons heeft gewonnen. Sta dus na elke zonde op en ga weer terug naar de Vader. Als je leeft vanuit Zijn Liefde verandert er vanzelf iets in jouw leven; dan ga je vrucht dragen.

Hij heeft ons lief. Hij geeft ons leven zin. Hij maakt ons werkelijk vrij!

Amen


PDW 14 april 2019

Dienstbaar zijn

Ds. J. Mudde
Marcus 10:31:45

Jezus onderwijst zijn leerlingen om hen de melodielijn van Zijn leven te leren. Hij gaat met hen in gesprek. Net als bij muziek leert hij Hen – in alle rust en zonder berisping/verontwaardiging – door herhaling Zijn muziek te waarderen. Dit onderricht over dienend leiderschap is cruciaal voor de toekomst van de klank/melodie van de kerk. Steeds zet Jezus in zijn onderricht de wereld op zijn kop: van egoïsme naar dienend leiderschap!

Hoe wil jij Mens-zijn en stel jij je op in het leven? Wil jij de baas spelen of wil je dienstbaar zijn? Dit betekent overigens niet dat je niet het beste uit jezelf mag halen. Juist niet! Maar als je dan zo ver komt, stel jezelf dan wel de vraag hoe je jouw talenten gebruikt; voor jezelf of om God en je naaste te laten schijnen?

Tijdens Jezus’ aardse aanwezigheid is het muntje overigens nog niet gevallen. Maar wel na de finale (Pinksteren)! Stuk voor stuk dienden zij het belang van God en de gemeente.

Bij ons gaat het niet anders. Zijn muziek is niet van nature onze muziek. Laat je daarom door hem leiden. Laat je steeds weer onder Zijn Woord komen. Als wij knielen en ons hart laten breken bij het kruis, gaat Hij ons gebruiken. Dan gebeurt het Koninkrijk van God en zingt in ons hart zijn klank: wie de eerste wil worden moet dienen.

Amen


2011-03-13-11h39m03.jpg
 

Route | Contact | Over deze site