Ziekenzorg

Ziekenzorg wil aan zieken en bejaarden, namens de Gereformeerde Kerken van Haarlem-Centrum en Haarlem-West, bij "lief en leed" medeleven betuigen. De medewerksters bezoeken hen daartoe, zowel thuis als in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen..

Dankzij vrijwillige bijdragen en giften kunnen zij daarbij ook een attentie verzorgen.

Giro IBAN: NL18INGB0002304707 t.n.v. Ziekenzorg Haarlem-Zuid p/a mevr. J. v.d. Veer - Paping

Contactpersoon: Mw. W. Jochem - v.d. Dool, tel. 023 - 524 41 45.

2011-03-13-11h26m52.jpg
 

Route | Contact | Over deze site