Het Veilig Jeugdwerk Team:

Geranda Broskij 
Frank Gjaltema 
Toon van Veelen
Jan Veninga  
Arina Zijmans

vjteam@wilhelminakerk.nl
023-5391251


Nu misbruik melden

Klachtenregeling


Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen van de Wilhelminakerk zijn zelf lid van de Petrakerk in Heemstede. Ze zijn te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Pauly Rebel
telefoon  023-5633565 of 06-22068090
e-mail vp-paulyrebel@wilhelminakerk.nl
 
Arjen Smit
telefoon 06-28329871
e-mail vp-arjensmit@wilhelminakerk.nl
 

Lees meer ...


PROJECT VEILIG JEUGDWERK

Vanuit de NGK, CGK en GKv is jaren geleden een initiatief genomen om een programma op te zetten voor Veilig Jeugdwerk. In het verenigingsleven zijn al wat protocollen actief, maar nu is een bijzonder goed Christelijk programma landelijk gelanceerd. Een van de startavonden was in februari 2014 in onze kerk en daar waren meerdere mensen van onze gemeente vanuit het jeugdwerk  aanwezig.  Als jeugdouderlingen hebben wij dit project verder opgepakt en een Veilig Jeugdwerk Team geformeerd.

  

Het project richt zich in eerste instantie op veiligheid ter preventie van seksueel misbruik, maar proberen we uit te breiden naar veiligheid in het jeugdwerk in brede zin. Het onderwerp seksueel misbruik  is er één waar wij als VJ team de lading niet van onderschatten. Inderdaad: je moet er niet aan denken!!! En juist daarom moeten we er wel aan denken!!! Tevens constaterend dat wij – zover wij weten - in de gezegende omstandigheid zijn dat er niets van deze gading in onze gemeente speelt, moge God ons behoeden. Maar juist vanuit die gelukkige omstandigheid denken wij dit project aandacht en tijd te moeten geven. Als preventie voor de kinderen/jeugd maar ook ter preventie voor de jeugdleiding, het heeft werking naar beide kanten.

 

Preventie, transparantie en communicatie zijn voor ons de kernwoorden.

 

Stappen 1 en 2 van het project kwamen aan bod tijdens twee bijeenkomsten: 

1.       Zaterdag 25 oktober 2014

Doel van de avond was bewustwording en openheid, hier werd het gehele VJ project en het bijbehorende stappenplan uitgelegd en de noodzaak ervan verteld, tevens de dankbare positie benadrukt waarin we als Wilhelminakerk en Petrakerk op dit moment verkeren omdat er geen problemen bekend zijn, des te meer focus op preventie! Verslag is beschikbaar: link naar verslag 25-10-14 VJ.

2.       Dinsdag 18 november 2014 

Daarbij was het doel omgangsregels en gedragscodes op te stellen, samen met jeugdleiding, kerkenraad en jeugd van beide kerken.

De omgangsafspraken voor kinderen, leiding en alle betrokkenen zijn nu klaar en worden nu in het Jeugdwerk van de Wilhelminakerk en de Petrakerk geïmplementeerd. Link naar document omgangsafspraken

 

Ook hebben we met elkaar een gedragscode ontwikkeld, die specifiek voor de leiding geldt, deze is in een laatste fase van afronding en die worden met alle leidinggevenden van het Jeugdwerk verder afgestemd en doorgenomen. Link naar document gedragscode

 

3.       Social Media en kinderen

Op 10 juni 2015 hebben we samen met het Jeugdwerkteam een avond gehad over SOCIAL MEDIA en kinderen. Een bijzonder actueel onderwerp dat ook een onderdeel is van ons Veilig Jeugdwerk. Allerlei tips werden door Fetske Verhagen (Media Coach) enthousiast gepresenteerd. Via deze link kunt u veel tips (en links naar informatie van derden) ontdekken die de jongeren en ouders wijsheid geven over het gebruik van Social Media.

 

4.       Slotpresentatie

Op 25 november 2015 hebben wij een slotpresentatie gehouden over hetgeen we tot dan toe uitgerold hadden. Het Veilig Jeugdwerk project is nu geïntegreerd in het Jeugdwerk en valt onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen. Het Veilig Jeugdwerkteam zal de aankomende tijd ondersteunend actief blijven, niet meer zo intensief als het eerste jaar door elke maand te vergaderen en 4 presentaties te geven, maar wel door regelmatig bij elkaar te komen, samen met de jeugdouderlingen die deel van het team zijn, om het proces van Veilig Jeugdwerk verder vorm te geven. 
Lees hier het verslag van die avond.

  

Link naar de brochure:  


https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Brochure%20Veilig%20Jeugdwerk%20%5BMOV-2208797-1.0%5D.pdf

 

Link naar Het Stappenplan:


http://www.meldpuntmisbruik.nl/wp-content/uploads/2014/03/Brochure_overzicht_stappenplan.jpg

 

Link naar informatie over het meldpunt:

2011-03-13-11h35m07.jpg
 

Route | Contact | Over deze site