Het Veilig Jeugdwerk Team:

Geranda Broskij 
Frank Gjaltema 
Toon van Veelen
Arina Zijmans

vjteam@wilhelminakerk.nl
023-5391251


Nu misbruik melden

Klachtenregeling


Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen van de Wilhelminakerk zijn zelf lid van de Petrakerk in Heemstede. Ze zijn te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Vrouwelijke vertrouwenspersoon
e-mail vp-vrouw@wilhelminakerk.nl
 
Mannelijke vertrouwenspersoon
e-mail vp-man@wilhelminakerk.nl
 

Lees meer ...


PROJECT VEILIG JEUGDWERK

 

Vanuit de NGK, CGK en GKv is het initiatief genomen voor het programma Veilig Jeugdwerk. Eén van de (regio) startavonden was in februari 2014 in onze Wilhelminakerk en de jeugdouderlingen hebben dit project verder opgepakt en een Veilig Jeugdwerk Team geformeerd.

 

Het project richt zich in eerste instantie op veiligheid ter preventie van seksueel misbruik, maar we hebben het uitgebreid naar veiligheid in het jeugdwerk in brede zin. Het onderwerp seksueel misbruik  is er één waar wij als VJteam de lading niet van onderschatten. Inderdaad: je moet er niet aan denken!!! En juist daarom moeten we er wel aan denken!!! Tevens constaterend dat wij – zover wij weten - in de gezegende omstandigheid zijn dat er niets van deze gading in onze gemeente speelt, moge God ons behoeden. Maar juist vanuit die gelukkige omstandigheid werken we aan dit project. Als preventie voor de kinderen/jeugd maar ook ter preventie voor de jeugdleiding, het heeft werking naar beide kanten.

 

PREVENTIE, TRANSPARANTIE en COMMUNICATIE zijn voor ons de kernwoorden.

 

Als Veilig Jeugdwerk Team hebben wij de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

1.     25 oktober 2014bewustwording,  openheid en stappenplan (verslag 25-10-14)

2.     18 november 2014omgangsregels (document omgangsafspraken) en gedragscodes (document gedragscode)

3.     10 juni 2015Social Media en kinderen -  Fetske Verhagen (Media Coach) (verslag 10-06-15)

4.     25 november 2015 - slotpresentatie (verslag 25-11-15)

 

Het Veilig Jeugdwerk project is nu geïntegreerd in het Jeugdwerk en valt onder verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen. Regelmatig komt het VJteam inclusief de Jeugdouderlingen bij elkaar om het proces van Veilig Jeugdwerk te bewaken en verder vorm te geven. 

  

Link naar de brochure:  


https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Brochure%20Veilig%20Jeugdwerk%20%5BMOV-2208797-1.0%5D.pdf

 

Link naar Het Stappenplan:


http://www.meldpuntmisbruik.nl/wp-content/uploads/2014/03/Brochure_overzicht_stappenplan.jpg

 

Link naar informatie over het meldpunt:

2011-03-13-015.jpg
 

Route | Contact | Over deze site