Trouwen in de kerk

Huwelijksinzegening

De relatie van een man en een vrouw in het huwelijk wordt in de bijbel steeds als een bijzondere aangeduid. Deze bijzondere plaats en betekenis wordt in de bijbel aan deze relatie toegekend onder meer met een verwijzing naar de schepping van de mens als man en vrouw door God.

Daarom stelt de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk Haarlem (de Wilhelminakerk) u in de gelegenheid om, nadat uw huwelijk voor de burgerlijke stand is gesloten, uw huwelijk te laten bevestigen en inzegenen.

Deze dienst, die geleid wordt door een predikant, kan alleen plaats vinden wanneer de kerkenraad en de gemeente daarmee hebben ingestemd (officieel: wanneer er geen geldige bezwaren zijn ingediend)

Wanneer u (of uw partner) lid bent van de Wilhelminakerk, dan kunt u uw huwelijk laten bevestigen en inzegenen in onze kerk.

De aanvraag voor een huwelijksbevestiging dient zo vroeg mogelijk, liefst minimaal twee maanden voor de gewenste trouwdatum te worden ingediend bij het Kerkelijk Bureau van de Wilhelminakerk, dat iedere eerste maandag van de maand tussen 19:00 en 20:00 uur spreekuur houdt in de predikantskamer. Het Kerkelijk Bureau neemt uw aanvraag in behandeling en overlegt met de koster of de kerkzaal op de gewenste datum en tijd beschikbaar is en met de vaste organist van de Wilhelminakerk of deze dan beschikbaar is.

Ook is het van belang, dat u zelf tijdig contact opneemt met de predikant.

Het is raadzaam één en ander af te stemmen met het Kerkelijk Bureau en met de predikant voordat de datum van het huwelijk definitief wordt vastgesteld.

De scriba van de kerkenraad meldt uw voornemen om in het huwelijk te treden en uw verzoek om kerkelijke huwelijksbevestiging bij de kerkenraad en zorgt er voor, dat uw voorgenomen huwelijk wordt afgekondigd. Het kerkelijk bureau zorgt voor publicatie in de wekelijkse nieuwsbrief. Tevens zorgt de scriba voor de aanwezigheid van een ouderling en een diaken tijdens de huwelijksdienst.

De Dienst

De orde van dienst wordt in overleg met het bruidspaar door de voorganger opgesteld. De keuze van de bijbelteksten, de orde van dienst en de liederen en muziek vindt in onderling overleg plaats.

Tijdens de dienst wordt gebruik gemaakt van één van de vastgestelde huwelijksformulieren, dat is de officiële tekst waarmee het huwelijk wordt bevestigd en ingezegend.

Instrumentale muziek dient een christelijk karakter te hebben.

Tenzij anders wordt afgesproken met de predikant, zorgt de kerk er voor, dat de orde van dienst wordt getypt en dat er voldoende afdrukken van de orde van dienst beschikbaar zijn.

Opnamen

Van elke dienst wordt in de Wilhelminakerk een CD-opname gemaakt. Tot 14 dagen na de dienst kunt u daarvan één of meerdere exemplaren bestellen. De kosten bedragen € 3,= per CD. Voor verzending van de CD worden portokosten in rekening gebracht.

Wanneer u onder de dienst foto's of video-opnamen wilt laten maken, verzoeken we u dit te overleggen met de predikant. Over het algemeen is er geen bezwaar om tijdens de dienst opnamen te maken, mits zij de eredienst niet hinderen.

Folder:

Trouwen in de Wilhelminakerk

Topfoto250-001.jpg
 

Route | Contact | Over deze site