Privacybeleid

De Wilhelminakerk hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de website www.wilhelminakerk.nl.

Over deze website

Algemeen

De website bestaat uit twee delen. Het openbare gedeelte is voor iedereen toegankelijk en dient onder andere voor de externe communicatie. Daarnaast is er een beveiligd gedeelte dat alleen toegankelijk kan worden gemaakt voor leden van de Wilhelminakerk. Dit gedeelte is bedoeld om de interne bedrijfsvoering te ondersteunen.

De Wilhelminakerk gebruikt gegevens over bezoekers van de website nooit om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). De Wilhelminakerk stelt gegevens over bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking.

De Wilhelminakerk registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld  ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer u het openbare deel van onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken (opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine, user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke) van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Voor het deel van de website dat alleen voor leden toegankelijk wordt gemaakt geldt dat u toegang moet aanvragen bij de webbeheerder. Op grond van dit verzoek wordt beoordeeld of u lid bent van de Wilhelminakerk en tot welke bestanden u uit hoofde van uw kerkelijke functie wordt geautoriseerd. Als u bent geautoriseerd kunt u in loggen op het beveiligde deel van de website. Uw inloggegevens worden uitsluitend gebruikt voor het regelen en controleren van de autorisaties.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard.

Advertentievertoningen en -kliks

De Wilhelminakerk registreert geen advertentievertoningen en -kliks.

De Wilhelminakerk participeert niet in advertentienetwerken die eigen registraties kunnen voeren en die een eigen privacybeleid kunnen hebben

Onze website kan eventueel zogenaamde 'webbeacons' en 'cookies' plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door de Wilhelminakerk bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op het beveiligde deel van de website.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze de website niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende de website vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Google Analytics

De Wilhelminakerk kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Wilhelminakerk te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk of mondeling verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze de website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van de Wilhelminakerk waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal de Wilhelminakerk die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Deelname aan het beveiligde deel van onze website

Wanneer u deelneemt aan het beveiligde deel van de website (bedoeld voor de leden van de Wilhelminakerk), waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website. Dit deel van de website wordt niet door zoekmachines toegankelijk gemaakt. De door u geplaatste gegevens worden op verzoek geanonimiseerd of verwijderd.

Foto's, interviews en citaten

Foto's interviews en citaten worden op het openbare deel van de website niet voorzien van uw naam, tenzij u daarvoor vooraf toestemming verleent. Binnen het voor leden van de Wilhelminakerk bestemde deel van de website kan uw naam eventueel zonder toestemming vooraf worden geplaatst. Als u bezwaar heeft tegen de publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te verwijderen of te anonimiseren.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

De Wilhelminakerk stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan de Wilhelminakerk

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan de Wilhelminakerk, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van de Wilhelminakerk.

2011-03-13-11h35m07.jpg
 

Route | Contact | Over deze site