Doopbediening en Opdragen

De doopsbediening is in principe in iedere dienst mogelijk.
Doopsbediening kan worden aangevraagd indien tenminste één der ouders belijdend lid is. De aanvraag dient te geschieden op het Kerkelijk Bureau.

De predikant zorgt voor een cadeau voor de dopeling, meestal is dit een boekje.
Het beleid van de kerkenraad is er op gericht dat de pasgeboren kinderen van de gemeente gedoopt worden.
Wanneer de ouders de wens uitspreken dat hun pasgeboren kind niet gedoopt, maar gezegend wordt kan dat worden toegestaan nadat in een gesprek van de betrokken ouders met de predikant is gebleken dat zij:

1.         Respect hebben voor de verbondsdoop aan pasgeboren kinderen;
2.         Bij hun overtuiging blijven na een bezinning op de Bijbelse onderbouwing van de kinderdoop.

2011-03-13-09h59m21.jpg
 

Route | Contact | Over deze site