Catechese en Belijdenis

Catechese

Middels de ‘klups’ van het jeugdwerk krijgen de jongere gemeenteleden geloofsonderricht. Deelname aan de klups mag vanzelfsprekend worden geacht.

Naast ‘de klups’ wordt er onder leiding van ds. J.M. Mudde voor de jongeren van 17 jaar en ouder een vorm van catechese gegeven die toegesneden is op het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. Deze vindt tijdens het seizoen eens in de twee weken plaats. In overleg met de betrokken jongeren wordt bepaald wat de meest geschikte avond is.

Voor zowel volwassen gemeenteleden als geïnteresseerden buiten de gemeente worden door ds. J.M. Mudde meerdere vormen van onderricht aangeboden. Belangstellenden kunnen hierover contact met hem opnemen.

Wanneer iemand uit een andere gemeente de catechisaties in onze gemeente wil bijwonen, zal de betreffende gemeente daarvan op de hoogte worden gesteld.

2011-03-13-012.jpg
 

Route | Contact | Over deze site