Documenten

Huurovereenkomst

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer heeft als taak het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. Deze taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De taken, die de Commissie zijn toebedeeld, zijn:

  • Het behartigen van de personele zaken met betrekking tot de predikant, koster(es) en organisten;
  • De zorg voor het onderhoud van de gebouwen, zoals het kerkgebouw (waaronder ook de inventaris en het kerkorgel), de pastorie en de kosterswoning. Ook het in gebruik afstaan cq huren van bovengenoemde ruimten wordt door de Commissie van Beheer, in overleg met de kerkenraad, geregeld;
  • Het voeren van de administratie, waaruit de bezittingen en schulden en alle inkomsten en uitgaven van de kerk moet blijken. Jaarlijks indienen van de begroting voor het komende jaar en de balans van het afgelopen jaar. Het opwekken van de gemeente tot het geven van een periodieke vaste bijdrage voor de kerk.

De Commissie van Beheer is als volgt samengesteld:

naam taak telefoonnummer e-mailadres
Wim te Lintum Voorzitter 06-10001317 voorzitter.cvb@wilhelminakerk.nl
Harold Liebregs Penningmeester   penningmeester.cvb@wilhelminakerk.nl
Regina Gjaltema Secretaris en verhuur 023-5391251 secretaris.cvb@wilhelminakerk.nl
Louis van der Lee Onderhoud gebouwen   gebouwen.cvb@wilhelminakerk.nl
Anthony van Dongen Personele zaken 06-51479679 personeel.cvb@wilhelminakerk.nl

Bank- en gironummers:

  • IBAN: NL47INGB 0000618810 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk Haarlem
  • IBAN: NL43ABNA0841090084 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk Haarlem

penningmeester.cvb@wilhelminakerk.nl

2011-03-13-010.jpg
 

Route | Contact | Over deze site