Preek door de week

Weet u het nog? Wat was de belangrijkste boodschap van de preek van afgelopen zondag? 

Voor mij - gemeentelid - persoonlijk leeft de preek vooral zondagochtend. Zondagmiddag kan ik misschien een grote lijn nog reproduceren, maar maandagmiddag kom ik vaak niet verder meer dan het thema. En dat vind ik zo jammer! Zeker omdat ik tijdens het luisteren naar de preek de praktische toepassing ervan voor mijn eigen leven wel voor me zie, maar de volgende zondag telkens tot de conclusie kom dat het bij dat moment tijdens de dienst is gebleven.

Uit deze constatering is het initiatief van de Preek Door De Week geboren. Dit is een hele korte reminder gedurende de week die bedoeld is om de belangrijkste boodschap van de preek opnieuw naar voren te brengen. En hopelijk om in de waan van alledag praktisch aan de slag te kunnen met de leerpunten uit de preek. Ds. Jan Mudde schrijft deze tekst indien hij zelf preekt, bij gastpredikanten verzorgen derden de PDW zoveel mogelijk. 

Bent u ook geïnteresseerd in het wekelijks ontvangen van de (praktische) kern van de preek van die week en wilt u de Preek Door de Week ontvangen in uw mailbox? Geeft u dit dan hier aan.


Iedere zondag 9:55 uur KerkTV Live!


Archief:

Voor Live Fullscreen of als bovenstaande stream niet start klik hier

Voor het archief klik je hier om rechtstreeks naar Kerkdienst Gemist te gaan

Problemen met video of liever alleen audio? Klik dan hier.


 


Ik stelde me voor dat ik een rapper was...

Siemoe levavchem is Hebreeuws voor ‘Neem het ter harte!’, ‘Denk toch na!’. De Bijbelse profeet Haggai doet die oproep tot vijf keer toe aan het volk Israël. Dat bevindt zich ook in een crisis. Siemoe levavchem zegt Haggai: Hoe is die crisis tot stand is gekomen en hoe kan de situatie weer ten goede kan kantelen?

Hieronder de versie met muziek erachter.

Songtekst:


Zondag 15 maart geen dienst in de kerk

Het kan niemand ontgaan zijn dat de rijksoverheid heeft besloten maatregelen te nemen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten worden afgelast en kwetsbare personen dienen grote gezelschappen te vermijden. Dit heeft tot gevolg dat wij met de Petrakerk hebben besloten om onze gezamenlijke jeugddienst aanstaande zondag helaas niet door te laten gaan. De jeugddienst zal op een ander moment plaatsvinden. 

Wij hebben gekeken of een alternatief mogelijk is. De reguliere dienst in de Wilhelminakerk wordt over het algemeen bezocht door meer dan 100 personen. Dat zou dus betekenen dat wij ook geen reguliere dienst kunnen houden. Daarom hebben wij voor aanstaande zondag de volgende oplossing bedacht. Jan Mudde zal een dienst verzorgen vanuit de Wilhelminakerk, maar zonder aanwezige bezoekers. Hij zal te volgen zijn via Kerk TV, beschikbaar via de Scipio app en deze website. Inloggen is voor deze uitzending niet nodig! Wij hopen zo in (digitale) verbondenheid alsnog met elkaar een mooie kerkdienst te hebben.

Hoe de invulling van de dienst de rest van deze maand eruit ziet, is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte!

 


PDW 1 maart 2020

Hij houdt stand

Ds Mudde
Matt 3-13-4:11
 
Het doel van Satan is om een wig te drijven tussen jou en God. 
Dit Bijbeldeel geeft zicht op de strategie van de duivel en hoe Jezus stand houdt. 
 
Welke verzoekingen zien we: 
 1. Honger > niet alleen eten & drinken maar in brede zin: honger naar aandacht, sex, succes, en spullen
 1. Overmoed > de duivel lokt je uit je tent. Onder het mom van 'vertrouwen op God', stel je God op de proef en eis je dingen van God
 1. Aardse glorie > Satan verleidt je om voor hem te buigen (in ruil voor bijv. roem en spullen)
Jezus blijft stand houden door te vasten/bidden en door te leven in het woord van God. 
 1. Het gebed > leven met God is een eerste wapen. Bidden draagt de vorm van vasten. Leven in onthouding maakt je weerbaar voor moeilijkere situaties voor later. Ook in de opvoeding draagt het bij: niet alles is vanzelfsprekend.
 1. De Bijbel > thuis zijn in de bijbel is een belangrijk wapen. Dagelijks luisteren naar het Woord van God. en het bij- en overbrengen van Bijbelkennis zijn belangrijk. 
Je kunt in de woestijn van de eenzaamheid zo alleen zijn. Dat gevoel kent Jezus. Maar: uit het slot van Mattheus 4 blijkt dat God ademloos heeft toegekeken. Jezus was geen moment alleen! Dat is hij ook bij jou en jouw beproevingen. En dat is meer waard dan alle aardse dingen!

PDW 23 februari 2020

Puzzelen

Joh 2:13-22

Jezus riep voortdurend vragen op. In tegenstelling tot anderen, beten de discipelen zich vast in deze vragen. De discipelen gingen met Hem leven en leerden Hem kennen. Ook het Oude Testament – met de profielschets van de Messias – hielp hierin mee. En zo kwamen zij tot geloof: door het verlangen en de volharding om Hem te begrijpen.

Maar let goed op wanneer het kwartje viel: pas na Zijn kruisiging en opstanding! Pas daarna begrepen ze wat daarvoor gebeurt was en geloofden ze alles wat Jezus heeft gezegd. Hoe kom je tot geloof? Ondanks dat er geen recept voor is, zit er iets van biddend blijven puzzelen in (zoekt en gij zult vinden).

Maar waarom zou je gaan geloven? Misschien wel de allergrootste puzzel is de puzzel van het bestaan zelf (wat is mijn doel en reden van leven?).
Wil je een grote puzzel leggen dan moet je eerst kleinere puzzels leggen. Zo is het ook met het antwoord op levensvragen. Het antwoord op de vraag “wie is Jezus” is de belangrijkste puzzel. Hij is het hoek-puzzelstukje. Ook al kun je het bestaan niet (be)vatten, door Hem ontdek je het doel van jouw bestaan.

En hou je niet van puzzelen? De oplossing is achter in het boek te vinden: Hij is Heer.


PDW 9 februari 2020

Bruiloft in Kana

Ds. J. Mudde
Johannes 2:1–11
 
Jezus nam zijn leerlingen mee naar het gewone leven; naar bruiloften: daar wordt de liefde gevierd. En bij deze bruiloft wordt het plan van God zichtbaar. De belofte van God aan de Mensheid: Jezus is de bruidegom en wij de bruid.
 
Bij deze bruiloft dreigt het feest in een afgang te eindigen; net als het leven wat ook pijn en scheurtjes kent. Jezus helpt het bruidspaar en tegelijk laat Hij zoveel meer zien. Door reinigingswater tot de beste wijn te maken, voorkomt Hij een fiasco op de bruiloft en laat Hij ook zien dat Hij blijdschap brengt op aarde.
 
Van die symbolische wijn/blijdschap van het leven drinken wij nog steeds. Jezus wil dat wij mensen onderling en met God gaan dansen. Ook God, Zoon en Heilige Geest bewaren het beste voor het laatst; Jezus' glorie tintelt door alles heen.
 
De leerlingen zagen dit grootse gebaar en kwamen tot geloof. Maar hoe kom jij tot geloof? Daar is geen recept of formule voor; het is een mysterie. Maar als je kiest om met Hem op te trekken; als je ziet wat hij deed; opmerkt dat hij speciaal is; als je je openstelt, dan wordt het beter.
 
Van jouw verwaterde leven, wil Hij een voller leven maken. Verkijk je daarom niet op momenten van dagelijkse genot. Geloof dat Hij de Messias is en je hebt leven in Zijn naam.


PDW 26 januari 2020

Met Jezus op weg

H. Luttik
Luc 10:1-11 en 17-20 
 
Niet alle mensen in onze stad zijn materieel arm. Ook geestelijke armoede blijft een issue. Wat kun je als Christen hierin betekenen?  
 
Net als de 72 ambassadeurs stuurt God ons op pad om blij- & vrijmoedig contact te leggen. In de wetenschap dat Jezus al heel vaak in het leven van deze mensen aan het werk is. 
Net als de ambassadeurs mogen wij best wat minder voorbereid op stap gaan. De Heilige Geest weet heel goed wat de ander nodig heeft. 
 
Denk vandaag eens na wie je gaat ontmoeten en hoe je die persoon kan bemoedigen; hoe je hem/haar een stukje Vrede van God kan brengen. Vraag God hierbij om je de juiste woorden te geven die nodig zijn om hen te bemoedigen. 
 
Laat ons deze week wandelen met Jezus door goede daden te doen voor een ander/door vrede te brengen.

PDW 12 januari 2020

Kopje onder met Jezus

Ds Sicco Zijlstra
Marcus 1:1-11
 
Jezus wijst – net als Johannes – de mensen de andere weg. Maar – in tegenstelling tot Johannes – gaat Hij die weg zelf voor; Hij is die weg. Met de doop kleven alle zonden van ons aan Hem. Jezus gaat er letterlijk aan onderdoor. Hij laat ons ook zien dat Hij altijd bij je is. Al onze pijn en angst en vertwijfeling heeft Hij namelijk zelf ondergaan. En nog beter: Hij draagt ons met onze pijn.
 
Dat mag niet alleen een troost en bemoediging zijn maar ook een opdracht om Hem achterna te gaan. Zoek net als Jezus de mensen in de marge van de samenleving op en laat hen Jezus zien.
 
God weet best dat wij niet volmaakt zijn èn doen. Hij wil ons erbij helpen door zijn Heilige Geest te geven. Als ook wij kopje onder gaan in de Heilige Geest, motiveert de Geest ons om onze naasten echt lief te hebben en in contact met hen te komen.
 
Tegen de stroom staat Hij ten teken,
Hier wordt des levensloop gewend,
Het blinde lot gestuwd tot zegen,
Wij zijn tot in de dood gekend.
 
Amen


PDW 5 januari 2020

Heilbrenger

Ds van Herwijnen 
Jesaja 61: 1 t/m 9 ‘De geest...gezegend.’ 
Handelingen 3: 19-21. ‘Wend u af....hersteld.’ 


De wereld gedraagt zich helemaal niet alsof de Messias terug komt. Veel mensen gaan nu - net als een vliegtuig - in een tolvlucht om zichzelf heen. Maar Hij komt terug; Jezus als heilbrenger.

De boodschap van Kerst is niet dat de tijd al is gekomen maar dat de tijd is ingeluid. De belofte dat die vrede gaat komen maakt ons echter blij; wij zijn in verwachting. Tot die tijd moeten wij het zout der aarde zijn - brengen wij smaak - en mogen ook wij heilbrengers zijn die het Woord verspreiden. 

Hoe? Wij mogen kennis van de Bijbel overbrengen; aan onze kinderen en aan anderen. Wij mogen pastoraal in gesprek gaan en met gebed bij Jezus brengen. En zelf mag je het stuur loslaten en aan God geven. Je zorgen zijn dan niet weg naar je weet er een weg mee. 

We weten niet wanneer Jezus komt maar hij komt via de weg van ons geloof en onze bekering. Hij komt zodra het aardse Israel Jezus terugroept en zingt “Hosanna”


PDW 1 december 2019

Ruth 4: je mag er zijn en bent gekend

Ds. A. Boshuizen
Ruth 4
 
Het Bijbelboek Ruth ademt uit dat jij er mag zijn en dat je gekend bent. In dit deel neemt Boaz zijn verantwoordelijkheid en verbindt op een creatieve manier twee Joodse wetten aan elkaar (het zorgen voor de financieel behoevende & de trouw voor een weduwe). Ook jij mag er op vertrouwen dat de Heer het toelaat dat je wetten verbindt als je daarmee de mens tot zijn recht laat komen. 
 
Ruth is de heldin in dit hoofdstuk. Ze doet een paar dingen die ook verkeerd kunnen gaan, maar Boaz gedraagt zich “koninklijk”. En hij erkent Ruth. En uit deze relatie komt uiteindelijk David – een groot koning – voort. Net zoals Ruth dienstbaar is aan haar schoonmoeder en zich opoffert zo doet Maria dat ook. En via Maria krijgen we zicht op de echte Koning!
 
Onze uitdaging in deze tijd is om iets te laten zijn van wie Hij is; als Zijn volgelingen. Uit de overtuiging dat je mag zijn zoals je bent. Dus spreek je uit als mensen onrecht wordt aangedaan. Volg de Heer in het creatief toepassen in het recht. Toets of het past in wat God voor ogen heeft. 
 
En als jij er mag zijn dan mag de ander er ook zijn. Luister naar de overwegingen van de ander. Misschien kun je dan wel een stapje terug doen in wat zo ontzettend belangrijk voor jou is. Het gaat ten slotte niet om jou maar om het volgen van de Koning en Zijn terugkeer. En daar hoort iedereen bij.


PDW 24 november 2019

Een witte kiezelsteen met een nieuwe naam

Openbaring 2:17
Ds J. Mudde
 
Sommige niet-gelovige mensen kijken naar het leven alsof je er per toeval/geluk/pech bent ingerold. De Bijbel staat hier haaks tegenover. Je bent in God’s hand en op weg naar het plan van God. Je leven heeft een doel: leven met God. Je bestemming is voorbij de dood.  
 
Dat wetende, kun je trouw en volhardend zijn. Ondanks alles wat je overkomt mag je gefocust zijn op Jezus. En als je dan bij de eindstreep komt, wacht je daar een witte kiezelsteen met een nieuwe naam. Geen edelsteen maar een witte kiezelsteen. We weten niet exact waar dit voor staat, maar het zou voor het volgende kunnen staan:

 • voor vergeving/genade (zoals vroeger bij de rechtspraak) of
 • voor een uitnodiging voor een feestmaal of
 • als tastbaar bewijs van een volbrachte duurloop (zoals bij de Olympische Spelen).

Maar welke uitleg je ook kiest: die is bemoedigend en troostend; en biedt een welkom, genade en vrede.
 
En de nieuwe naam? In die naam openbaart God wie jij voor hem bent; je ware identiteit. Als je die naam hoort dan weet je dat je gekend bent (begrepen wordt) door God. Welke naam zou jij kunnen krijgen?
 
We zijn allemaal op weg. Je bent uniek. Hij heeft jou op het oog. Dat unieke komt tot recht op die witte steen met een nieuwe naam. Wij kennen de nieuwe naam nog niet maar de witte steen in de kerk wijst alvast naar het "welkom thuis". Hier ben je voor eeuwig thuis en veilig.


PDW 17 november 2019

Ichtus - Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser

Matt 15:29-38 en 16:13-16
J. Mudde

Het evangelie heeft veel met vissen (bijv. de wonderbare spijziging, vissers van mensen). Na het kruis is Ichtus – het visje - het bekendste Christelijke symbool. Makkelijk te tekenen en te herkennen. Ichtus staat voor “Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser”.
 
Jozef moest zijn kind Jezus (Jahweh redt) noemen; een gewoon kind en tegelijk een bijzonder mensenkind, een genezer. Christus: de Messias/de Gezalfde. Jezus is in de Heilige Geest gezalfd tot onze leraar en enige Hogepriester en Koning. Er waren genoeg leraren, priesters en koningen maar Jezus is de leraar, de Hogepriester; de king of kings, lord of lords. Hij is God’s Zoon.
 
Overal op aarde verbindt dit visje ons als Christenen. Er zijn zoveel meningen over het geloof maar niet over het visje. Wij zijn één in Hem.
 
2000 jaar geleden heeft God een visje uitgeworpen: Zijn eigen Zoon. Het is geen haai maar meer een Nemo: kwetsbaar. Alleen Hij kan onze wereld redden. In Hem kun je God leren kennen. Telkens als je dit teken van de vis ziet, mag je weten dat God je redt en bij je is. Het is en komt goed. Altijd, want Jezus is bij je. 
 
Soms moet je een klein visje gebruiken om een grotere vis te vangen. God heeft dat met Jezus gedaan en wil dat jij hapt en dat je een wordt met Jezus. Hap dan en laat Hem nooit meer los. 


PDW 10 november 2019

Dank God onder alle omstandigheden niet voor alle omstandigheden

1 Tim. 5:16-18
Ds Alex Boshuizen
 
Als je goed om je heen kijkt zie je allemaal prachtige dingen – zoals graanvelden – die God heeft gemaakt. Prachtig en veelzijdig. De Here laat alles groeien, maar is alles ook “lekker”? Wat nou als je iets gaat eten dat je echt niet lekker vindt? Ga je er vooraf dan wel voor danken?  Zo mooi en veelzijdig als Hij dingen kan maken, kunnen wij dat niet. Het is daarom heel belangrijk dat je God hiervoor dankt! Dus je moet ook danken als je even denkt dat je het niet lekker vindt.
 
Dank onder alle omstandigheden. Nog belangrijker: ook voor situaties die niet prettig zijn en die niet te begrijpen zijn. Dank dan vooral voor het goede; dank niet voor de ziekte maar voor wat God voor je doet/hoe Hij je helpt. Geniet ondanks alle negatieve situaties van de goede dingen van het leven en dank God dat Hij voor de zieken zorgt. En leer van de dankbare zieken: dat ook wij dankbaar mogen zijn voor Zijn liefde.


PDW 3 november 2019

Vertrouwen

Ds J. Mudde
Deuteronomium 8

Vliegen: hoe werkt dat nou? Veel mensen weten het niet maar stappen toch in een vliegtuig. Waarom? Omdat ze vertrouwen dat het goedkomt en daarom durven ze.

Het volk Israel moest door de woestijn naar het beloofde land. Een woestijn is geen veilige plek; er zijn veel gevaren en weinig water. Waarom ging het volk Israel er toch doorheen? Omdat ze op God vertrouwden dat hij voor hen zou zorgen.

Ook wij zijn op weg naar het beloofde land. Wat zijn de gevaren waar wij tegenaan lopen? Dat het te goed met je gaat. Daar gaat Deuteronomium 8 over. Kijk uit dat je de Heer niet vergeet als het goed met je gaat! Ga niet - net als heel veel Nederlanders - denken dat wel zonder God kan. 

Wat moeten wij dan doen? Vertrouwen op God! Dat Hij bij ons is, dat Jezus Heer is en dat Hij ons naar het beloofde land brengt. Vertrouw op Hem en je bereikt je doel.


PDW 20 oktober 2019

…toevertrouwd

1 Timoteus 1

Peter Roode

In het Bijbelgedeelte van vandaag vertrouwt Paulus ons een groot verhaal toe (de enige waarheid): Christen zijn is het vieren van God’s liefde en biedt verlossing voor iedereen. Paulus is het levende voorbeeld dat de mens zich niet hopeloos hoeft te voelen. Hij was een groot zondaar en tegelijk laat hij zijn verleden vruchtbaar zijn voor het heden en voor anderen.

Ook voor ons geldt: door de Verlossing zijn onze zonden weg en staat niets ons meer in de weg om het Nieuwe Leven in te gaan. Dit lijkt zo normaal maar dat is het niet! Wees je hiervan bewust en wees dankbaar. Zo kunnen we een voorbeeld zijn; ook voor onze jongeren.

En de sleutel krijgen we in dit Bijbelgedeelte erbij:

 • een schoon hart (waardoor je de ander gelukkig kan maken), 
 • een zuiver geweten (waardoor je anders in het leven staat en je kan liefhebben) en 
 • een oprecht geloof (zodat je vertrouwen hebt dat God geeft wat hij belooft).

Hierdoor kun je het grootste gebod naleven: God en je naaste liefhebben. Niet over de “kleine” randdingen maar over deze ene waarheid mag en moet het over gaan in onze kerk.

Door dankbaar en gelovig te vertrouwen, en de Heilige Geest door ons heen te laten werken, blijkt dat die ene waarheid niet complex is. Dat wordt aan ons vandaag toevertrouwd. 

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren. God dichtbij als nooit tevoren. O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Amen


PDW 9 juni 2019

Pinksteren - onze dorst wordt gelest

Dorst…

 • Letterlijk: honger naar water.
 • Figuurlijk: je ziel kwijnt weg.
 • Dorst naar het koninkrijk van God; naar gerechtigheid.


Wat is Pinksteren? Het is een uitnodiging. “Kom” zegt Jezus. Kom bij mij! Voor al je wensen; voor alle antwoorden; voor de zin van het leven. Geloof in mij, dan krijg je Mijn Heilige Geest.

Steeds meer mensen slaan die uitnodiging af. Ze zijn tevreden over het huidige aardse bestaan. Of ze hebben wel dorst maar niet naar wat Jezus biedt. Of ze staan zich niet toe om dorst te hebben (zij zijn gelaten).

En jij? Heb jij dorst? Ben jij al op Jezus’ uitnodiging ingegaan? Of is het al zo lang geleden dat de betekenis misschien is afgezwakt?

Geef je vol vertrouwen aan Hem over. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Door hem toegang te geven (bijv. door te bidden), gaat Zijn levend water haar weg vinden naar alle negativiteit en gaat er wat mee doen.

Het begint bij hoe je denkt. Dat je niet wegloopt voor zaken. Dat je niet reageert vanuit vooroordelen of negativiteit. Nee, dan neem je je verantwoordelijkheid en wordt je een beter mens; je groeit en draagt de vruchten van de Geest.

En als jij dat wonder hebt ervaren dan stroomt het levend water uit jou. Om te delen.

Het klinkt zo gewoon maar hier dorst de wereld werkelijk naar.

Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.


PDW 5 mei 2019

Vrijheid/bevrijding

Ds Busstra - Apeldoorn
Galaten 5 1-6 en 13-26

Hoe komt het toch dat de mens vervalt in gierigheid, egoïsme, haat en ander bandeloos leven? Dit speelt al sinds de zondeval. God wilde ons de last van kennis van goed en kwaad niet laten dragen. Satan verdraaide dit: je mag niet doen wat je zelf wilt.

Door de keuze van de mens is het verband uit de schepping gegaan. Vanaf dat moment is de mens eenzaam en gevangen in haar eigen begeerte. Vanaf dat moment heeft de mens wetten/regels nodig om in het gareel te blijven. God wil alleen dat we bij Hem (terug)komen uit vrije wil; niet omdat het een wet is of dat het moet.

Op Golgotha heeft Jezus - zonder eis vooraf - onze zonden overgenomen en de gevangenis (van Satan) open gezet.

Maar waarom lopen we dan niet naar buiten? Omdat wij liever houden van onze eigen zelfstandigheid. Gelukkig helpt de Here ons hier ook. Durf je aan God toe te vertrouwen. Laat je lief hebben! Door God - onvoorwaardelijk en zonder eis vooraf. Ook als wij een nederlaag lijden mogen wij namelijk zeggen dat Jezus voor ons heeft gewonnen. Sta dus na elke zonde op en ga weer terug naar de Vader. Als je leeft vanuit Zijn Liefde verandert er vanzelf iets in jouw leven; dan ga je vrucht dragen.

Hij heeft ons lief. Hij geeft ons leven zin. Hij maakt ons werkelijk vrij!

Amen


PDW 14 april 2019

Dienstbaar zijn

Ds. J. Mudde
Marcus 10:31:45

Jezus onderwijst zijn leerlingen om hen de melodielijn van Zijn leven te leren. Hij gaat met hen in gesprek. Net als bij muziek leert hij Hen – in alle rust en zonder berisping/verontwaardiging – door herhaling Zijn muziek te waarderen. Dit onderricht over dienend leiderschap is cruciaal voor de toekomst van de klank/melodie van de kerk. Steeds zet Jezus in zijn onderricht de wereld op zijn kop: van egoïsme naar dienend leiderschap!

Hoe wil jij Mens-zijn en stel jij je op in het leven? Wil jij de baas spelen of wil je dienstbaar zijn? Dit betekent overigens niet dat je niet het beste uit jezelf mag halen. Juist niet! Maar als je dan zo ver komt, stel jezelf dan wel de vraag hoe je jouw talenten gebruikt; voor jezelf of om God en je naaste te laten schijnen?

Tijdens Jezus’ aardse aanwezigheid is het muntje overigens nog niet gevallen. Maar wel na de finale (Pinksteren)! Stuk voor stuk dienden zij het belang van God en de gemeente.

Bij ons gaat het niet anders. Zijn muziek is niet van nature onze muziek. Laat je daarom door hem leiden. Laat je steeds weer onder Zijn Woord komen. Als wij knielen en ons hart laten breken bij het kruis, gaat Hij ons gebruiken. Dan gebeurt het Koninkrijk van God en zingt in ons hart zijn klank: wie de eerste wil worden moet dienen.

Amen


14 april 2019

Dienstbaar zijn

Ds. J. Mudde
Marcus 10:31:45
 

Jezus onderwijst zijn leerlingen om hen de melodielijn van Zijn leven te leren. Hij gaat met hen in gesprek. Net als bij muziek leert hij Hen – in alle rust en zonder berisping/verontwaardiging – door herhaling Zijn muziek te waarderen. Dit onderricht over dienend leiderschap is cruciaal voor de toekomst van de klank/melodie van de kerk. Steeds zet Jezus in zijn onderricht de wereld op zijn kop: van egoïsme naar dienend leiderschap!

Hoe wil jij Mens-zijn en stel jij je op in het leven? Wil jij de baas spelen of wil je dienstbaar zijn? Dit betekent overigens niet dat je niet het beste uit jezelf mag halen. Juist niet! Maar als je dan zo ver komt, stel jezelf dan wel de vraag hoe je jouw talenten gebruikt; voor jezelf of om God en je naaste te laten schijnen?

Tijdens Jezus’ aardse aanwezigheid is het muntje overigens nog niet gevallen. Maar wel na de finale (Pinksteren)! Stuk voor stuk dienden zij het belang van God en de gemeente.

Bij ons gaat het niet anders. Zijn muziek is niet van nature onze muziek. Laat je daarom door hem leiden. Laat je steeds weer onder Zijn Woord komen. Als wij knielen en ons hart laten breken bij het kruis, gaat Hij ons gebruiken. Dan gebeurt het Koninkrijk van God en zingt in ons hart zijn klank: wie de eerste wil worden moet dienen.

Amen


16 december 2018

Samen in verwachting

Lucas 1
Ds Jan Mudde

De beide vrouwen in de Bijbelgedeelte zitten ieder in een onmogelijke situatie. Maar God brengt deze twee lotgenoten bij elkaar als steun voor elkaar. In zijn plan hanteert Hij mensen niet als pionnen op een schaakbord! Hij houdt rekening met hun persoonlijke situatie. En dat geldt ook nu nog. Ga zo ook in en buiten de kerk met elkaar om.

Advent is net als in verwachting zijn.

in verwachting zijn > elke zwangerschap heeft iets van advent > vol verwachting en spanning.

2 ...van een wonder > elke zwangerschap en het leven zijn een mysterieus wonder. Maar: advent is geloven dat God kan en doet wat voor een mens onmogelijk is.

samen > Net als Elisabeth en Maria elkaar nodig hebben, hebben wij elkaar nodig bij de verwachting van Christus’ wederkomst. Om elkaar te bemoedigen in de betrouwbare boodschap van God.

in blijde verwachting > het plaatje van een kindje maakt het lijden van de moeder in de zwangerschap dragelijk. Ook over Christus’ wederkomst mag je blij zijn. Ondanks dat de wereld in barensnood is. 

Wij mogen samen in blijde verwachting zijn van een wonder; net als Maria en Elisabeth. Dat is advent!


9 december 2018

Themadienst eenzaamheid

Psalm 42 en 43
Ds. J. Mudde

In deze psalmen doorleeft de schrijver alle fasen van eenzaamheid. Intens ongelukkig en eenzaam is hij, zowel op sociaal (geen contacten), als emotioneel (geen maatje) en existentieel gebied (waarvoor leef ik).

Met deze psalmen slaat God een brug naar de mensen: dat er lotgenoten zijn maar ook dat er zaken zijn die je kunt doen om de eenzaamheid aan te vallen.

De psalmdichter

1 ...spreekt zich uit > hij heeft moed en klaagt. Benoemen is het begin van grip krijgen op je situatie. En de Bijbel geeft die ruimte ook om je te uiten (de Goddelijke wijsheid). 

2 ...gaat in gesprek met zichzelf > hij toont verantwoordelijkheid. Staar je niet blind op je omstandigheden en spreek jezelf toe!

3 ...gaat in gesprek met God > hij doet een appèl op God: bescherm mij; hoor mij; zie mij; help mij!

Niet alleen een luisterend oor ontbreekt in deze samenleving maar het gemis aan God breekt mensen op. Wat is dan nog de zin van je bestaan? Op wie kun je dan terug vallen? Wat een geluk dat wij onze hemelse vader kennen die er in de diepste eenzaamheid is. Mogen wij als Christelijke gemeente dat ook actief uitdragen!


2 december 2018

Van niets tot iets

1 Sam 16:1-13 en Ps 78:65-72
Dhr Prins, Haarlem

God gaat bij het kiezen voor een nieuwe koning ‘anders’ te werk. Hij gaat naar een kleine familie (Isai) en kiest niet voor de telg die wij hadden verwacht maar voor David; de jongste. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart! 

Het leven van Jezus - onze Herder - begon in een kribbe. Voor Jezus was er geen plek in Bethlehem. En zo zijn we terug bij het begin waar David begon: tussen de minsten. Hij is arm geworden om ons rijk te maken. Eindigend aan het hout van Golgotha. Zoals Maarten Luther zei: "Christus neemt onze schuld en armoe voor zijn rekening en schrijft zijn gerechtigheid en rijkdom op de onze.". 

En door te bukken om de schaapskooi binnen te gaan laat je al je aardse zorgen achter je. De lat bij God ligt zo laag! Bij dat Kind mag je helemaal jezelf zijn. Lucas wijst in zijn Evangelieverhaal naar David die vooruit wijst naar Jezus. Dat is Advent: kijken naar wat komt.


18 november 2018

Multiculturele samenleving

Psalm 87 en Openbaring 21:22-22:5
Ds J. Mudde

Op elk gebied heeft God verscheidenheid aangebracht; in muziek, de natuur, de keuken. Dit maakt zaken uniek, maar kan ook afschrikken omdat de mens van nature geneigd is naar 'zijn eigen nest'.
In de kerk zitten we als leerlingen aan de voeten van Jezus. En Jezus heeft een multicultureel plan.

God wil de torenbouw van Babel ongedaan maken. Door Jezus. Hij...
...verzoent > door Jezus’ bloed worden wij gereinigd
...vernieuwt > Jezus vernieuwt onze denkbeelden en helpt ons met een heldere blik
...brengt gemeenschappen bij elkaar > iedereen heeft een plaats in Jezus’ hart. Andere gewoonten verrijken elkaar.

Onze samenleving is een kans! Maar hoe doe je dat?
Het begint aan het kruis; waar je samen de maaltijd geniet en waar je samen bidt. Breng je angst bij het kruis en ga oefenen in het liefhebben van andere culturen. Relativeer hierbij je eigen natuurlijke voorkeuren.

De kerk wil een multiculturele kerk zijn; waar je leert van anderen. Daarmee leren omgaan lukt alleen als je op het niveau van het evangelie blijft. De kerk van Christus is er pas ten dele aan toe gekomen in dit te realiseren. Wanneer leren wij dit?

21 oktober 2018

Ik heb je bij je naam geroepen; je bent van mij!

Jesaja 43:1-7; Matt 26:16-20; 1 Petrus 2:9
Ds van Veelen, Bennebroek

“Ik heb u bij uw naam geroepen; je bent van mij!”

Maar dat is toch tegen het volk Israël gezegd? En niet tegen een individu of kind?
Nee: het verbond van Abraham geldt door de komst van Jezus voor iedereen!

Lukt jou dat of kost het je moeite om dat te aanvaarden en geloven? Dan bevind je je in goed gezelschap. Ook Petrus en Paulus hebben hier heel lang moeite mee gehad! Zij zijn ons voorgegaan in de roeping van de kerk: “er zijn voor de wereld”; niet ten bate van zichzelf maar voor de bate van een ander.

Laten wij dan ook ingaan op die roeping om Zijn evangelie uit te dragen.

Psalm 105:5 vat het prachtig samen:
God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

?

14 oktober 2018

Verantwoording nemen is...antwoord geven

Michazondag - Job 31
Ds Mudde

Vandaag zoeken wij de basis op. Een ontmoeting met Job; een rechtvaardige; iemand met karakter; iemand met bovenal verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat betekent ‘karakter’/rechtvaardige in de Bijbel? Het betekent dat je verantwoordelijk bent, dat je integer handelt, en vergevingsgezind bent en dat je compassie naar je naast laat zien. Als je verantwoordelijk bent dan:
 • Ben je aanspreekbaar voor je doen & laten
 • Ben je bereid om schuld te bekennen en op je te nemen als je iets fout hebt gedaan.
 • Dan geef je antwoord (kom je in actie!) aan het appel van kwetsbaren om je heen
 • En vooral: dan geef je antwoord aan het appel van God.
En als je naar jezelf kijkt? Doe je dit dan? Ben je verantwoordelijk? Voldoe je hieraan? Nee; er is maar een persoon die echt zo geleefd heeft en dat is Jezus.
Maar dit is wel wat God ons vraagt. Dit is wat Hij wil dat wij doen. 

Hoe doe je dat dan? Maak het handzaam; knip het op in kleinere stukjes. Vraag jezelf eens af wat Job zou doen als hij nu zou leven. Wat voor koopgedrag vertoont hij (goedkoop, plofkip, kinderarbeid)? Wat zou hij doen als hij per ongeluk iets heeft beschadigd? Zou hij geld over hebben voor eerlijke producten? Bij welke bank bankiert hij dan? Waar belegt hij in? Hoe gaat hij om CO2 en het milieu?

Als je zo gaat leven, maakt het het leven niet makkelijker en heeft het lastige consquenties, maar het verheft wel je mens-zijn. Werp hierbij je anker uit in de wetenschap dat Jezus je rechtvaardig heeft gemaakt door zijn sterven en opstanding.

23 september 2018

Doof de Geest niet uit

1 Tes 1:1-10 en Handelingen 21:1-14
Ds Jan Mudde

De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met vuur: het knettert, verwarmt, straalt en geeft licht. Als je ervoor hebt gekozen om Jezus te volgen dan mag je ondanks je twijfel weten dat de Geest in jou werkt. Maar dit vergt wel onderhoud; dit vuur moet je voeden; met takken, blokken en zuurstof.

En hoe geef je de Geest dan de ruimte? Door Hem te laten spreken door en in jou. Dat kan in velerlei vormen: door inspiratie uit andermans ervaringen, door stilte-/boswandelingen of door een klus te klaren met anderen (Letland/Bolivia). Maar in ieder geval moet je er de tijd voor nemen en investeren.

Hierbij gaan Geest en Woord samen: als je wilt dat de Geest in jou groeit, laat God dan tot jou spreken door het Woord. Neem er de tijd voor, koester het en breng tijd met Hem door; ook in gebed. Dan voedt dit je geloof, hoop en liefde.

Het kan zijn dat je de gave hebt dat God je vertelt wat te doen (intuïtie). Probeer dan te begrijpen wat Hij tegen je zegt en wat Hij bedoelt. En als je nieuw Licht vindt; geef het dan de tijd en zorg dat je het goede blijft behouden. Toets intuitie aan de Bijbel, je eigen (gezonde) verstand en jouw ervaringen uit het verleden.

Kortom: de Geest wil in ons werken. Hij spreekt tot ons in vele talen. Hij kan jou gebruiken op vele manieren. Dat vraagt om een wisselwerking en dat we de Geest de ruimte geven. Onderzoek maar behoud wel het goede.


26 augustus 2018

Welke naam geef jij God?

Genesis 16:1-16
Anne Velema, Zwolle
 
Dit Bijbelgedeelte gaat over Hagar. Hagar was iemand die in die tijd geen kans in het leven zou krijgen: ze is èn vrouw èn Egyptisch èn slavin. En toch wordt Hagar door God ingezet voor Zijn plan!

Als Sarai voorstelt aan Abram om Hagar tot zijn vrouw te nemen, wordt Hagar zwanger van Abram. De daaropvolgende vernedering door de jaloerse Sarai zorgt ervoor dat Hagar haar naam – die zwerfster betekent – eer aan doet en de woestijn in vlucht.

De Engel die zij daar ontmoet belooft haar een groot nageslacht (vergelijk de woorden die tegen Maria worden gesproken). En dan gebeurt er iets moois: dan geeft Hagar God een naam! “U bent de God die ziet”. Enorm ontroerend en wat mooi dat je God een naam mag geven. Wat zou jij voor naam aan God geven?
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

19 augustus 2018

Geborgen bij God

2 Kon 11:1-26
Ds Ezinga / Lunteren

Ons leven hangt af en toe aan een zijden draad. Ons leven lijkt in die zin op dat van Joas en wij hebben ook een beschermer nodig. Dit Bijbelgedeelte lijkt op een sprookje: goed en kwaad staan hier tegenover elkaar. Gelukkig kan God Zijn plan uitvoeren met 1 kind, met 1 zoon van Abraham, met 1 Zoon van God: 1 redder is genoeg.
 
Joas is 6 jaar lang onder bescherming van God; onzichtbaar voor boze machten. Wil jij ook die echte veiligheid ervaren in je leven en niet bang zijn dan moet je heilig leven. Weet je - net als Joas - dat je beïnvloedbaar bent, wees dan - ondanks je Christelijke opvoeding - toch op je hoede. Zorg dat je je met goede mensen omgeeft.
 
God biedt ons die schuilplaats door aanwezig te zijn in ons leven. En als je geborgen bent bij God, kun je je ogen richten op hem en niet afgeleid worden door jezelf, Satan of de buitenwereld. God, Jezus en de Heilige Geest zijn bij je. Tot aan het einde van de wereld. Zo kun je rustig slapen en veilig leven.
 
Amen

12 augustus 2018

Troost en voorbeeld 
1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 5 : 11
Ds. Jan Mudde

We zijn altijd wel bezig met de toekomst, zowel in de privé-sfeer als op mondiaal niveau. We kijken zelfs voorbij de dood, voorbij de wereld zoals we die kennen. De Bijbel geeft een troostrijk toekomstbeeld mee; een vernieuwing van het bestaan en een tijd waarin recht zal zegevieren, als de Messias in heerlijkheid verschijnt. 

Christus’ komst is echter met vragen en onzekerheden omgeven. Van Paulus weten we dat hij een heel zekere toekomstverwachting had. In de gemeente van Thessaloniki leven er echter vragen. Ze leven met het idee dat Jezus elk moment terug zal komen. Maar dan is er een sterfgeval en nog een… het vloekt met hun verwachting. Ze zijn er zwaar aangeslagen en verward door. Zo hebben ook wij onze vragen die ons in verwarring kunnen brengen. 

Wat doet Paulus? Via Timotheus komen de vragen bij hem en zijn reactie is een troostende hand op treurende schouders. En die legt hij, door de tijd heen, ook op ons. ‘Jullie hoeven geen verdriet te hebben zoals zij die geen hoop hebben.’ Er is ruimte voor verdriet, maar er is hoop. God zal door Jezus de ontslapenen naar zich toe leiden, samen met Jezus zelf. Het paaslicht mag alles overstralen, toen en nu. Degenen die ontslapen zijn zullen niet minder dan de levenden voor altijd bij Hem zijn. De boodschap is: zit niet in over het lot van de mensen die je ontvallen. Samen gaan we de Heer tegemoet. 

Er zijn overigens ook christenen die zeggen dat het hier over de opname van de gemeente gaat, zoals in de Laatste Bazuin-reeks. Onze tekst geeft echter geen aanleiding om aan die tweetrapsraket te denken van opname, dan verdrukking en wederkomst. Het gaat hier om één gebeurtenis, de komst van de Heer. Er wordt veel gespeculeerd over de Bijbelse profetieën en daar gaat veel tijd en aandacht in zitten. Het brengt verwarring en leidt af van waar het om gaat - het leidt meer tot sensatie dan dat het opbouwt. Paulus blijft er verre van en wil dat wij er verre van blijven. Blijf bij waar het om gaat! De Heer is gestorven en opgestaan en zal weerkomen. 

Laat dat op je leven twee uitwerkingen hebben: Troost elkaar met deze woorden (de dood doet pijn, maar Jezus leeft en wij met Hem!), en wees elkaar tot voorbeeld. De Heer komt, leef dus niet als kinderen van de duisternis, maar van het Licht. Laat je vullen met Christus’ liefde en volg Hem na in het leven van alledag.


22 juli 2018

Een leesbare brief van God

1 Tessalonicenzen 2 : 1-16
Ds. Jan Mudde

Kinderen ontwikkelen zich door dingen “na te doen”. En zo geldt het ook in geloof: dat begint toch voor veel mensen met het volgen van volgelingen. Paulus doet dat in deze brief ook: hij vertelt wat hij in geloof heeft gedaan zodat de Tessalonicenzen hem na gaan doen.

Dit gebeurt aankomende week door iedereen die een rol heeft in de impact-buurt: voor mogen doen wat geloven is. Maar niet alleen in het Voortingsplantsoen is dit belangrijk; voor ons allemaal is het cruciaal in onze eigen omgeving. Misschien ben jij namelijk wel het eerste contact dat iemand heeft met Jezus! Wat zou het dan mooi zijn als mensen door jou heen Jezus ontmoeten!

Paulus geeft in dit Bijbelgedeelte een schitterende schets van hoe je een leesbare brief van God kan zijn. Alles wat je doet moet uitstralen dat je betrouwbaar en integer bent, en dat het niet om jou gaat maar om God en de Liefde. In onze tijd is dat enorm belangrijk. Het vertrouwen in de Kerk is bedroevend laag. Schaam je desondanks niet om integer het Evangelie uit te dragen. Als wij dat doen, werkelijk leesbare brieven van God zijn, dan kan het niet anders dan dat het vertrouwen in de Kerk – en wat belangrijker is: de Heer van de Kerk – weer terugkomt.

Soms ben (of kun) je geen leesbare brief zijn. Dan laat jouw brief een schots en scheef handschrift zien. Begin daarom elke dag met een persoonlijk gebed. Vraag in dat gebed of God en de Heilige Geest je helpen om ook vandaag een leesbare brief van God te zijn.

Amen


8 juli 2018

Een brief aan Gods kind
1 Thessalonicenzen 1 (eerste preek uit prekenserie over 1 Thessalonicenzen)
Ds. Jan Mudde

Er wordt vandaag een kind gedoopt. We weten hoeveel kinderen betekenen voor hun ouders. Zelfs al heb je geen biologisch kind, dan nog kun je dat zo ervaren. Dat geldt ook voor Paulus - hij heeft een geestelijk kind. De gemeente in Thessaloniki bijvoorbeeld verwekte hij in geestelijke zin door het Evangelie. Het Woord werd aangenomen ondanks de weerstand en beproevingen die er waren; de felle weerstand vanuit de synagoge en de diepe argwaan vanuit de heidense wereld. 

Paulus leeft intens mee met zijn geesteskind. In die ouderlijke gevoelens zien we de liefde van Jezus Christus weerspiegeld. Die overigens zijn nog intenser dan die van Paulus: als een bruidegom voor zijn bruid! (Heerlijk om zo met je kindje naar Jezus te gaan: “we vertrouwen het aan u toe”.) Onszelf kunnen we vervolgens afvragen of in onze gevoelens voor onze gemeente, in onze gebeden en ons doen en laten ook iets daarvan weerspiegeld wordt...

Paulus' brief begint, zoals bijna altijd, met dankzegging, heel specifiek voor de gemeente die hier aangeschreven wordt. Ondanks de omstandigheden dankt Paulus ook nu en zelfs uitvoerig. Dat is niet omdat hij een eeuwige optimist is, maar omdat Hij altijd op zoek is naar wat de levende Heer doet. Dat is zijn basishouding en misschien kunnen wij daar van leren: voor alles en dóór alles heen te zien wat de HERE doet. 

De afgoden werden 2000 jaar geleden in de ban gedaan, maar slopen er in de loop der eeuwen weer in terug: hebzucht, eerzucht, vreemdelingenhaat… Hebben we gebroken met de afgoden van deze wereld? 

En toch is er veel om voor te danken! Geloof, hoop en liefde, ja, ze zijn aanwijsbaar onder ons! Jongeren die met Worlds Servants meegaan, Sonrise en de support daarvoor, de band met de gemeente in Letland, meeleven in vreugde en verdriet, ouders die nog hun kindje dopen, kerken die elkaar weten te vinden en eenheid zoeken. 

De Geest werkt nog steeds, ook in Haarlem. En begint - door de verootmoediging heen - weer een nieuwe tijd voor de kerk: 'Iedereen praat erover hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren!'


24 juni 2018

Onaantastbaar Leven
Johannes 11:17-27
Ds Ploeg uit Apseren
 
Tegenwoordig wordt de term 'JOLO' (You Only Live Once; in het Nederlands: je leeft maar 1 keer) vaak gebruikt. Een oproep om je niet druk te maken en in het hier en nu te leven.
De ondertoon is dan wel dat de dood een grens (aan het leven) is en dat je daarom - zoals André Hazes jr zingt - moet leven en moet pakken wat je pakken kan.
 
In dit Bijbelgedeelte praat Jezus met Martha over het overlijden van Lazarus. Die ligt al vier dagen in zijn graf. Mensen zijn gekomen om Maria en Martha te troosten. Het lijkt echt te laat te zijn. Maar in het gesprek met Martha vormt Jezus dit om: de dood is helemaal niet het einde. De dood is niet dood. De toekomst en belofte (van het Eeuwig Leven) die zover weg lijkt is op dit moment al werkelijkheid! De doden zullen tot leven komen en de levenden zullen nooit sterven. De dood heeft namelijk geen macht meer over ons en is als het ware 'ten dode opgeschreven'. Jezus dwingt hiermee ons om verder te kijken dan onze neus lang is. Naar “na de dood”.
 
Dat vereist wel dat je geloof hebt en hebt behouden. Nergens klinkt dat geloof sterker dan bij een graf. Juist dan moet je op dat geloof teruggrijpen. Eerst geloven en dan zien. Let wel: de dood blijft nog steeds onze laatste vijand, maar de dood jaagt geen angst meer aan.
 
En dat betekent dat je in het hier en nu al ontspannen mag leven. Niemand blijft gespaard van verdriet maar door Jezus is dit geen hopeloos verdriet. Dat zorgt ervoor dat we anders kunnen en mogen leven. Dat moet dan te zien zijn. Ook God mag het zien: prijs, eer en lof aan God die ons de weg wijst naar het leven. Een onaantastbaar leven: nu al.
 
Amen


17 juni 2018

De Heiligheid van God en Zijn Genade
Leviticus 21 verzen 21 en 22
Ds C. Bijman uit Arnemuiden
 
Dit Bijbelgedeelte behandelt de eisen die door God worden gesteld aan het priesterschap in het oude testament. In de tekst van vandaag lijken harde woorden gesproken te worden. Waarom toch die harde eisen om alleen ‘zonder gebreken’ in het priesterlijke ambt te mogen functioneren?
 
Dat heeft alles te maken met de Heiligheid van God: voor God is alleen het beste goed genoeg. Pas dan is iets “welgevallig” voor God; dan vindt God het goed. Daarom moet wie/wat dicht bij God komt volledig gaaf zijn. In deze eis in het Oude Testament ligt al de verwijzing naar Jezus besloten. Alleen Jezus is de volmaakte hogepriester en een vlekkeloos Lam. Jezus’ offer vormt de weg naar de Nieuwe Wereld die komen gaat. Alleen hij voldoet daarom aan de eisen in dit Bijbelgedeelte.
 
Overigens wordt daarnaast met de eisen in dit Bijbelgedeelte voorkomen dat alleen de gebrekkige zoon als priester wordt afgestaan en de sterke zoon op het land gaat werken. Hoe doen wij dat? Hoe verhoudt zich onze inzet van tijd en geld voor de kerk tot die voor aardse zaken?
 
Nee, de tekst van vandaag is geen aanzet tot discriminatie. Het richt ons op de Heiligheid van God. En laat ons beseffen dat wij alleen door God’s Genade en door Jezus Christus dicht bij Hem kunnen komen. We moeten het allemaal hebben van Zijn Genade.
 
Amen


20 mei 2018

Pinksteren in het Oude Testament
2 Koningen 2 : 1 - 15 
Ds. Jan Mudde

Dit bijbeldeel beschrijft het afscheid (de Hemelvaart) van Elia. Maar meer nog gaat het om Elisa; hij verlangt met alles wat in 'm is naar de vervulling met de geest van Elia.

Elia is een 'voorgestalte van Jezus' in het Oude Testament. Zijn opname in de hemel onderstreept dat. Maar zonder Elia ontstaat er een enorme leemte. Elia noemt hem 'de strijdwagen en ruiterij van Israël'. Dat waren in die tijd de beslissende factoren in oorlogen. Maar meer nog, zo doorziet Elisa, moet Israël het van Gods Woord hebben. Dat brengt mensen op een hoger plan: barmhartigheid & genade. En met Elia lijkt dat woord uit Israël te verdwijnen. Elia wijst geen opvolger aan en de route die hij gaat is precies omgekeerd aan de route waarmee Israël het beloofde land introk! 

Elisa legt zich er niet bij neer. Tot drie keer toe weigert hij te luisteren naar Elia. Die koppigheid is heilige koppigheid. Pas op het laatst wordt duidelijk wat hij wil: een dubbel deel (het deel dat de oudste zoon van de erfenis kreeg) van Elia's geest. Elisa wil onder de profeten de “eerstgeborene” zijn, om met kracht Gods Woord te kunnen blijven uitdragen!

Elisa strekt zich uit naar de Geest. Want zonder die Geest kan Israël niet, kan het werk van God geen doorgang vinden. En zonder de Geest van Christus' kan onze wereld niet. Op hemelvaart móét Pinksteren volgen!

Herkennen we ons in de verbetenheid van Elisa? Doorzien wij hoe hard de wereld en wij Jezus' Geest nodig hebben?

Uit Elia's reactie overigens blijkt dat de Geest geen erfgoed is. Maar willoze instrumenten zijn we ook niet. Dat blijkt ook uit Hand. 1:14: Vurig en eensgezind bidden en wachten de leerlingen. Net als Elisa strekken zij zich uit naar de Geest. En wij?


29 april 2018

‘Voltooid leven’
Psalm 129
Ds. Jan Mudde

In het ND schrijft Theo Boer afgelopen week dat hij zich in sommige gevallen euthanasie als noodmaatregel kan voorstellen. Soms kun je in elk geval meevoelen dat mensen geen andere uitweg zien. Soms is de duisternis van de dood liever dan het licht van het leven - ook in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan nota bene Mozes en Elia! Elia doet zelfs een poging tot zelfdoding, al grijpt God gelukkig in. 

De Bijbel geeft de mens alle ruimte om zich uit te drukken en zijn gevoel naar voren te brengen. Neem Job; hij vervloekt zijn geboorte in zijn diepste nood. God geeft die ruimte. Die ruimte is er ook in de kerk. 

Maar geeft de Bijbel dan geen richting? Zeker wel! Vandaag lezen we Psalm 139. God kent ons door en door. Hij is ons overal nabij; je ontsnapt niet aan Zijn aandacht. En Hij is je altijd nabij; vanaf het eerste begin tot na je laatste adem. Die kennis mag zijn weerslag vinden in hoe je in het leven staat en hoe je met leven omgaat. Wat kunnen we in het licht van de Bijbel zoal over dit onderwerp zeggen?

- Het woord autonomie komt niet in het woordenboek van de Bijbel, van een christen, voor. En juist die term staat centraal in het maatschappelijk debat over euthanasie. God heeft het leven gemaakt en je beschikt er dus niet vrij over.

- 'Voltooid leven’ op zich is ook een lastige term. Kun je dat als mens overzien? Hoe ziet God dat? Neem Elia; zijn leven was voltooid dacht hij. Maar God zag perspectief en stuurde een engel om hem te redden.

- Er is geen levensfase die buiten God om gaat. Ook niet ziekte, depressiviteit, of ouderdom. 

In Nederland is de drang heel groot om de gedachten over een 'voltooid leven’ om te zetten in daden (in tegenstelling tot andere landen om ons heen overigens). Kunnen we lijden en pijn geen plek meer geven? Psalm 139 vertelt ons: God is altijd bij je. Zelfs lijden kan hij gebruiken tot zijn eer. Want het lijden van Christus en Paulus en vele anderen kon God gebruiken om iets zegenrijks in gang te zetten. Die God kennen veel Nederlanders niet. Of je kunt leven uit Psalm 139 of niet, dat maakt verschil. Al betekent dat niet dat een christen geen doodswens kan hebben. Maar het maakt verschil; God de regie over je leven geven of die helemaal in eigen handen houden. 

Euthanasie en ‘voltooid leven’. Vaak liggen er andere oorzaken aan ten grondslag. Je hebt mensen om je heen nodig, een luisterend oor. En dat is ook het appèl dat op ons gedaan wordt; in situaties van lijden en pijn er voor elkaar te zijn. Blijf om elkaar heen staan en blijf elkaar bemoedigen met Psalm 139: God is en God blijft nabij!


15 april 2018

Een ongedachte paasgetuige
Handelingen 19 : 5 
Ds. Jan Mudde

Jezus leeft! Paulus maakte de paasdag niet mee zoals de andere paasgetuigen en is daarmee een bijzondere getuige. Lang na Hemelvaart is Jezus ook aan hem verschenen. Uitgerekend aan hém - een miskraam noemt hij zichzelf, omdat hij Jezus’ werk teniet wilde doen en zijn volgelingen vervolgde. Maar godzijdank is dat nare woord niet het laatste woord. Jezus verschijnt zo duidelijk aan hem, dat zijn ervaring tot drie keer toe opgetekend is in Handelingen. Hij was een onverdacht paasgetuige, omdat hij de minst gedachte paasgetuige was. In één moment maakt zijn leven een draai van 180 graden als hij Jezus ziet. Er is maar één verklaring voor de omwenteling in zijn leven: Jezus leeft!

Die ervaring, die enorme geloofswending, kunnen mensen ook vandaag nog meemaken. Zoals Ina van Steenis. Ze heeft een heftig levensverhaal, hartverscheurend. Maar wat indrukwekkend hoe zij een ontmoeting met Jezus had, die haar leven weer meer dan de moeite waard maakte voor haar.

Door de brieven van Paulus kan ook jij die ontmoeting met Jezus hebben. En ook in anderen kunnen we Jezus herkennen en Hem ontmoeten. Gewoon in het dagelijks leven, ook thuis op je kamer. 

Ontmoetingen met Hem zijn zo waardevol. Dan ontdek je: Jezus leeft! Ook voor mij.


8 april 2018

'Houd Mij niet vast…'
Joh. 20:17
Ds. Jan Mudde

We kennen allemaal: mensen, momenten of tijd die we niet los willen laten. We kunnen het ons dus wel voorstellen dat Maria Magdalena Jezus vastklampt. Maar Hij zegt: houd me niet vast! 

Maria kende Jezus goed; hij had haar genezen van 7 boze geesten en ze was er altijd bij als Jezus optrad. Ze was er ook bij toen Jezus stierf en toen zijn lichaam in het graf gelegd werd. Toch herkende ze hem niet. Tot het moment dat Jezus haar bij haar naam noemt. En ze antwoordt: rabboeni! (mijn meester). Maar Jezus kapt de vreugde af: 'houd me niet vast'. Waarom moeten we steeds weer loslaten wie en wat ons dierbaar is? 

Pasen is meer dan een wonderbaarlijke terugkeer van een mens uit de dood, meer dan een ongedacht weerzien. Het is een schakel in een enorm plan van God. Maar Maria Magdalena ziet dat grote verband niet; ze ziet Jezus te menselijk, te persoonlijk, te kleinschalig. Dus opent Jezus haar ogen voor de ware proporties van Pasen. ‘Ik ben in transitie’, zegt Jezus in andere woorden. zijn Vader is dankzij zijn werk niet minder ónze vader. ‘Mijn broers en zussen’ noemt Jezus ons. Een schakel in Gods plan is Maria, zijn de leerlingen, zijn wij… `ik ben niet alleen voor jou gekomen Maria, ik ben teruggekomen om mijn werk voort te zetten'. Jezus is op weg naar de Vader. 

Houd mij niet vast… Wat heeft het ons te zeggen over vasthouden? Je wilt het liefst de lente vasthouden, je jeugd, innig geliefden… Maria moest leren het wijdere verband te zien. De proporties van Jezus’ weg en werk. Van het verband waarin ze zelf leefde. Toen ze dat zag kon ze zijn voeten loslaten. En dat kan ons helpen los te laten wanneer dat moet. Het kan ons helpen om datgene wat we bezitten, te zien alsof we het niet bezitten. Om niet te treuren als mensen die geen Trooster hebben. We hoeven niet bang te zijn voor het verglijden van de tijd, zelfs niet voor de laatste vijand - de dood. Jezus is groter en hard op weg om deze wereld uit de duisternis te leiden naar zijn Licht en heerschappij. Dat kan helpen om los te laten. Christus’ toekomst is onderweg!


1 april 2018

‘En hij geloofde’
Joh 20:8
ds. Jan Mudde

Hoe komt iemand tot het geloof dat Jezus is opgestaan? En maakt het verschil?
Nou en of! We krijgen daarmee een heel ander perspectief op ons eigen bestaan.

Onze inspanningen zijn geen druppel op een gloeiende plaat, maar zaad in de akker; het is wachten op de oogst. Je begraaft bijvoorbeeld iemand ook heel anders als je overtuigd bent van Jezus’ opstanding. Maar hoe kom je tot die overtuiging?

Petrus onderzocht het graf en zag het hoofdwindsel. Omdat de doeken daar zo lagen, kon het niet zo zijn dat het lichaam van Jezus weggehaald was; dan zou alles weggehaald zijn. Hij ziet een lege cocon, zoals van een rups die tot vlinder getransformeerd is. 

Hoe kwam Johannes tot het paasgeloof? Door stappen te zetten, namelijk door naar het graf te gaan en vervolgens door aandacht te schenken aan de details; te zien hoe de windsels daar lagen. En tenslotte door daaraan een conclusie te verbinden: de Heer is echt opgestaan!

Johannes heeft met veel detail geschreven om een betrouwbaar getuigenis na te laten voor jou en mij. Hoewel er meerdere getuigen zijn, met verschillende accenten in hun verslagen, zegt iedereen: de Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen bemoedigt. Denk maar aan de cocon; zo transformeerde Jezus tot een nieuw leven en zo zal ook dit leven getransformeerd worden tot een heel nieuw leven. En denk maar aan het beeld van boomwortels; de kracht van het leven breekt door asfalt en stenen heen. 
Sta op, een morgen ongedacht - Gods dag is aangebroken!


18 maart 2018

Talenten
2 Kronieken 1:7-12 
Romeinen 12:3-8 

Ds. Jan Mudde

We hebben allemaal talenten gekregen. We kregen ze soms als kind al mee van onze ouders. Talenten kunnen in onze maatschappij geld waard zijn. Zoals Boris Donder, het rekenwonder, liet zien. En Natalie, het vertelgenie. Prachtige, rijke levens hadden ze. Maar toen... toen gingen ze dood. En kwamen ze voor de troon van God. Hij vroeg wat ze met hun talent hadden gedaan. Laten wij ook eens nadenken over dat moment…

Wat is een talent? Een cadeau dat God je gegeven heeft om daarmee anderen tot zegen te zijn. Als je er ook nog geld mee kunt verdienen, is dat mooi meegenomen. Maar daar draait het niet om! Salomo begreep het. Hij vroeg om wijsheid als koning, om anderen daarmee tot zegen te zijn. 

Wat zijn jouw talenten? Hoe zet jij ze in?


11 maart 2018

De schaamte voorbij
Rom. 1:1-17
Naar de preek van ds. K. van As

We schamen ons allemaal wel eens. Dat wordt pas een probleem als we denken dat we niet goed genoeg zijn, niet deugen. We kunnen proberen onszelf en anderen ervan te overtuigen dat we wel deugen, maar dat (zelfrechtvaardiging) is een hele opgave. Dat kan zelfs een burn-out opleveren.

Er is eigenlijk maar één manier je te rechtvaardigen, zegt Paulus. Ook als het je allemaal wel goed gaat, als je succesvol bent. God ziet mensen die geloven als rechtvaardigen. Eerherstel vinden we niet door onszelf te verheffen, maar door het besef te komen dat we geen gerechtigheid van onszelf hebben maar dankzij Jezus Christus. En daarom is het zo belangrijk dat we ons niet schamen voor het evangelie.

Laten we niet te trots zijn om te leven uit genade, want wat doen we Hem en onszelf dan tekort! We zijn één geworden met elkaar en bovenal met God. We zijn gerechtvaardigd! Jezus Christus schaamt zich niet voor ons, integendeel. We zijn kinderen van God en daarin ligt onze eer.

'Allen werden vervuld van de Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God', lezen we in Handelingen en dat mag ons inspireren. Laten we bidden tot de levende God dat hij ons vervult met de heilige Geest en ons laat spreken in vrijmoedigheid. Niet om vervolgens achterover te gaan leunen omdat het niet zou uitmaken wat we doen (want dat doet het wel degelijk!), maar om krachtig te leven uit genade en Hem te verkondigen.


25 februari 2018

Gewonnen
Gen. 4, Mat. 15:21-28
Zr. Anna Klerk

In de Bijbel lezen we op verschillende momenten over God die wordt verslagen, zoals ook gebeurde in het verhaal dat we vandaag hoorden. Denk aan Jakob die in Genesis worstelde met God, niet los liet en won. Als het onoverwinnelijk geachte leger aan het einde van het verhaal tot God roept, na een strijd die ze hebben verloren, antwoordt God: "Nemen jullie mij niet kwalijk: Ik deed Mijn best. Maar de machtelozen en onderdrukten zullen Mij altijd de baas zijn." God is niet onvermurwbaar en onverbiddelijk. Hij luistert naar wie Hem gelovig aanroepen.

In Mattheus 15 lezen we hoe Jezus de vrouw die zijn hulp vraagt eerst stellig negeert en zelfs hard afwijst. Jezus was juist naar die plek gevlucht en wilde anoniem blijven. En dan roept deze vrouw Hem in het openbaar aan. De leerlingen willen haar dan ook weg laten sturen. Maar ook na Jezus' scherpe en duidelijke woorden, geeft de vrouw niet op. Jezus' pogingen om deze vrouw de mond te snoeren door haar buiten spel te zetten, leiden er uiteindelijk toe dat hij moet toegeven. Jezus kan niet meer vasthouden aan harde grenzen en vastgeroeste denkbeelden. Zijn belang om onder de radar te blijven, legt het nu af tegen het belang van de onderdrukte: die krijgt namelijk altijd voorrang in het Koninkrijk van God. 

Dit zien we ook gebeuren in het verhaal van Kaïn en Abel. In de naam van Kaïn klinkt de trots van zijn moeder door. Die trots leidt hem ertoe zijn broer Abel te vermoorden, als alleen zijn offer wordt aangenomen. Het nageslacht van Kaïn bestaat uit succesvolle mensen: ze bouwen steden, maken muziek en bewerken metaal. Ze buiten de aarde, maar ook elkaar uit: van Lamech wordt als eerste genoemd dat hij twee vrouwen nam. De Abels, de ademtochtjes, lijden daaronder. Maar er is een God die de kant van de zwakken kiest, zelfs ten koste van zichzelf. Van de nakomelingen van Abel komt natuurlijk niets terecht. Over Set, die 'in de plaats van' Abel geboren werd, lezen we dat hij een zoon krijgt, Enos. En dan staat er nog één zin in Genesis 4: 'In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen'. De Kaïnsmensen hebben dan misschien wel de hele samenleving gecreëerd, er is een ding dat ze over het hoofd gezien hebben. Afhankelijkheid, godsdienst: dat hebben ze niet geleerd. En dat wordt nu juist beoefend door de plaatsvervangers van Abel.

Lijken wij niet vaak op Kaïn, als we tien ballen in de lucht willen houden en ons een ongeluk offeren? Doen we onszelf, maar bovenal God, daarmee niet tekort?

Wij hoeven God niet meer te winnen, want we zijn al gewonnen. Wij hoeven niet meer naar boven, want God is al naar beneden gekomen!

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart!


11 februari 2018

Het geschenk van de waarheid
Joh 1:1-18
Ds. Jan Mudde

 

In het Oude Testament wordt de glorie van God zichtbaar op verschillende manieren. Wat is het meerdere van Jezus? Een alternatieve vertaling van het tekstgedeelte van vandaag legt de nadruk op de Waarheid. Mozes gaf het geschenk van de wet, Jezus is het geschenk de Waarheid. Waarheid, dat is de werkelijkheid van God die in Jezus openbaar wordt.

In onze samenleving bestaat een crisis van de waarheid. De waarheid wordt veracht, bijvoorbeeld door ‘fake news’ (hetgeen van alle tijden is overigens). ‘De waarheid struikelt op straat’, schrijft Jesaja 59.

Maar ook het woord ‘waarheid’ zelf zit in het verdachtenbankje. Er zijn feiten, maar verder zijn er meningen, opvattingen en geloofsovertuigingen. Die kunnen niet als waarheid geclaimd worden. De waarheid claimen is zelfs verdacht, omdat het heel vaak onderdrukkend en respectloos uitpakt. Christenen zijn daar mede schuldig aan, doordat ze in naam van de waarheid dingen gedaan hebben die haaks op de Waarheid staan!

Kunnen we nog wel geloven dat er een waarheid is?

Johannes gebruikt het woord waarheid vrijmoedig. Het heeft glans zoals hij erover schrijft. Hij zag Gods glorie in Jezus, de Waarheid. Voor Hem kun je heilig ontzag hebben, maar je hoeft geen angst voor hem te hebben. Die waarheid is een genadige en liefdevolle waarheid. 

Probeer in Jezus Christus de glans van het woord waarheid weer te ontdekken. We kunnen verward zijn door allerlei ontwikkelingen om ons heen. Laat die Waarheid tot je komen. Dan gaat het licht in de duisternis van je hart schijnen en komt de glans. Een groot cadeau van genade dat God aan je geeft. Ontvang het maar met open handen. Heb je dat al gedaan? Geniet ervan!


28 januari 2018

Seksualiteit: kostbaar en kwetsbaar
Hooglied 4:1-5:1
Ds. Jan Mudde

 

Seks is sinds de seksuele revolutie veel zichtbaarder in de maatschappij. Daardoor kan er meer open over gesproken worden en ook is er oog voor de fijne kant van seks. Hoewel er rond seks sprake is van normvervaging, zijn er wel degelijk algemeen aanvaarde normen: wederzijdse instemming/vrijwilligheid, de leeftijdsnorm, het moet veilig zijn (als in: met condoom). Maar hoe spreekt de Bijbel over seks en welke normen stelt die?

Hooglied is een prachtig liefdeslied in de Bijbel. Bruid en bruidegom komen om de beurt aan het woord. Ze bewonderen elkaars schoonheid en verlangen hartstochtelijk naar elkaar. Vrijmoedig spreken ze in dichterlijke taal over de intiemste zaken.

Daaruit blijkt meteen al dat ook de Bijbel heel open en vrijmoedig over seksualiteit kan spreken. Ze behoort tot Gods schepping en is als zodanig goed. Ze is er ook niet alleen om kinderen te krijgen, maar ook om van te genieten. Tegelijk blijkt uit Hooglied hoe je over seks kunt praten: op een waardige en mooie manier. In onze samenleving gebeurt dat vaak grof en plat. Vrijen degradeert tot neuken. Terwijl dit toch echt iets anders is…

Een derde wat je van Hooglied kunt leren is, dat seks een verlengstuk van de liefde is. Uit alles spreekt dat de bruidegom en bruid zielsveel van elkaar houden. Hun fysieke contact is de manier waarop ze hun liefde uiten. In onze maatschappij echter is seks vaak zoiets als zelfbevrediging met hulp van een ander. Zonde! Want seks wordt pas mooi als het gepaard gaat met liefde; dan gaat het over in beminnen. 

Tenslotte gaat seks in het Hooglied hand in hand met trouw. Een bruidegom en bruid zijn aan het woord en samen vormen zij een nieuwe levenseenheid. Hier ligt een link met Genesis 2: ‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt'. De bruidegom noemt zijn bruid dan ook een gesloten tuin, een verzegelde hof. 

Met de Bijbelse visie op seks kunnen we in onze samenleving voor de dag komen. Daarin wordt recht gedaan aan zowel de kostbare als kwetsbare kant van seksualiteit. Vrijblijvende seks maakt dat de ander geen doel is, maar middel en dat is per definitie onveilig. Onze samenleving heeft de mond vol van veilig vrijen, maar veilig vrijen zit 'm in zoveel meer dan een condoom!

Seks in een veilige, Bijbelse bedding is nog geen succesformule voor goede seks. Die formule bestaat niet. Ook binnen een veilige bedding is seks soms woelig en lastig en verre van optimaal. Maar er is liefde, trouw, zelfs nederigheid (jij bent er niet om mij te dienen, we zijn er om elkaar te dienen), geduld (dus de volgende keer beter) en genade (daarom kan er ook rond seks vergeving zijn en gelachen worden). 

Seks. Het blijft, ook als je je oriënteert op de Bijbel iets heel menselijks, mensenwerk. Maar Gods gebruiksaanwijzing helpt ons een heel eind op weg. 


21 januari 2018

Recht door zee
Ex. 15: 1 – 21
Ds. Jan Mudde

Het beeld dat we hebben van God is een beeld van een liefdevolle God, die een arm om je heen slaat. Vertroostend en therapeutisch.

In het lied van Mozes wordt een ander beeld geschetst: van de vuist van God waarmee hij inbeukt op het leger van farao. En de adem van God die de Rode Zee doet splijten en vervolgens de Egyptenaren laat verdrinken.

Zouden wij het lied van Mozes ook gekozen hebben voor deze Week van Gebed? Onze broeders en zusters in het Caribisch gebied deden dit wel. We verschillen als heiligen wereldwijd van elkaar en dat mag verrijkend werken. We kunnen zoveel van elkaar leren!

God is niet alleen een lieflijke God, zoals Hij wel in ons soms wat gezapige Westerse geloof wordt verbeeld. God is en blijft een strijder die zielsveel van zijn schepping houdt en onrecht dus niet kan aanzien. Kokende woede is de keerzijde van brandende liefde. God is niet veranderd. En eens komt de dag dat hij de macht van de boze zelf voor eens en altijd teniet zal doen met kracht en geweld. In de Openbaring lezen we daarvan. Die dag is nog niet aangebroken. Nu is het die uitgestrekte hand die oproept om om te keren. Niet het zwaard van staal, maar het zwaard van Gods Woord. Nu is het ook niet te tijd om een heilige oorlog te voeren. Wel om de geestelijke wapenrusting aan te doen.

Woede mag een plek hebben, ook in het geloof. Net als de haat wegens tirannie en uitbuiting. We bevinden ons in een permanente oorlog tegen de boze. God is nog steeds een strijder. Deze Week van Gebed wil ons achter Hem aan in die strijd meevoeren.

Zo houden onze broeders en zusters in het Caribisch gebied ons ook deze vraag voor: als je bidt, waar zijn deze gebeden dan op gericht? Zijn het therapeutische gebeden voor je eigen welbevinden, of Koninkrijksgebeden? Strek je je met ons uit naar Gods heerschappij?


14 januari 2018

Onder de vleugels van God - en van elkaar
Ps 91, Ruth 2
Ds. Jan Mudde

Voel jij je wel eens onveilig? Mensen kunnen zich onveilig voelen, bijvoorbeeld omdat er over hen geroddeld wordt, ze gepest worden, of seksueel geïntimideerd of zelfs misbruikt worden. Zelfs in de huiselijke kring kan dat voorkomen. 

Onveiligheid doet altijd iets met je, het ondermijnt je zelfbeeld en zelfs bestaansgrond. In het ergste geval kan het zelfs tot zelfmoord leiden. 

Helaas is ook de gemeente van Christus niet altijd een veilige plek, terwijl dat juist zou moeten; het zou een plek moeten zijn om te schuilen onder Gods vleugels.

In het boek Ruth proeven we iets van hoe het bedoeld is. Boaz is een man die je als vrouw kunt vertrouwen. Hij geeft veiligheid, ondanks zijn aanzien. Hij misbruikt zijn machtspositie niet, integendeel! Hij schept een veilige omgeving voor Ruth, omdat hij een rechtvaardige is, een man van God. Boaz noemt Ruth een vrouw 'die schuilt onder de vleugels van God'. Zo hebben we de kerk en elkaar te zien; samen schuilen onder Gods vleugels. Maar schuilen, ook een beetje onder de vleugels van elkaar. ‘Spreid uw vleugel over uw dienares uit’, vraagt Ruth als ze in de nacht bij Boaz komt. NB, zelfs op dat kwetsbare moment bewaart Boaz een gepaste afstand. Wat een rolmodel! Was de wereld maar vol met zulke mannen en vrouwen, dan hadden we geen hashtag #metoo nodig. Hij kan zijn wie hij is, omdat hij een heilig ontzag heeft voor God en zich houdt aan de omgangsafspraken uit de Bijbel. Zo kunnen wij ook zijn, als we ons hart breken voor hem, onze knieën buigen voor hem en bidden: laat niet mijn ‘ik' maar Christus in mijn hart wonen. 

Bij Jezus is plek voor iedereen. Als je dader bent geweest en zeker als je slachtoffer bent geworden van onveiligheid of misbruik. Jij bent zó waardevol in Jezus’ ogen dat hij zijn leven voor jou heeft over gehad. Je bent veilig onder Zijn vleugels. En ook bij anderen kun je schuilen, kun je je verhaal kwijt - bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersonen. Zo moeten we kerk zijn in de wereld. Want zo is God in deze wereld; een heilige en veilige God bij wie je altijd thuis kunt komen!


31 december 2017

Tijd en vruchteloosheid
Prediker 3:1-15
Ds. Jan Mudde

God heeft de mens inzicht in de tijd gegeven, schrijft Prediker. Bewust stilstaan bij tijd, de overgang van oud naar nieuw is uniek voor de mens. Het roept ook vragen op: wat levert het allemaal op? Prediker verwoordt op prachtige wijze dat dit per saldo niets is. Het leven is met vruchteloosheid geslagen.

Een drietal inzichten:

1. God staat boven de tijd en geeft alles wat er is zijn aangewezen plek in de tijd. Niet alleen het baren; ook het sterven, niet alleen het bouwen, ook het breken. We leven in Gods bestel. We worden geleefd, maar God regeert. Ook in tijden van tegenspoed en verlies.

2. Wij zijn mensen en geen God. God heeft de mens inzicht in de tijd gegeven, maar geen overzicht over heel zijn plan. We worstelen hier mee. Maar Prediker zegt: Aanvaard je mens-zijn, je mogelijkheden en begrenzingen. Zeker, je kunt een lichtstraal zijn in een donkere tijd, maar niet de fundamentele misère van iemands leven veranderen of zijn lot bepalen. Deze wijsheid wil ons niet verlammen, maar ontspannen. 

3. Prediker voegt er nog een derde inzicht, een blijde verrassing aan toe: Weet het kleine, alledaagse geluk op waarde te schatten. Geniet ervan en ontspan erdoor, het zijn cadeautjes van God. Breng maar een toost uit op het leven!


25 december 2017

E

2011-03-13-017.jpg
 

Route | Contact | Over deze site